Trygghet

Trygghet är en grundsten för självkännedom och utveckling. En metod för att göra en grupp trygg och samtidigt utmana och utveckla gruppen är att skapa en "okej att misslyckas atmosfär".

Okej att misslyckas atmosfär

Trygghet är en grundsten för självkännedom och utveckling. En metod för att göra en grupp trygg och samtidigt utmana och utveckla gruppen är att skapa en “okej att misslyckas atmosfär”. Vågar du prova nytt kommer du att misslyckas – och det är bra! Motsatsen till att lyckas är nämligen inte att misslyckas, det är att inte ens prova.

När du misslyckas lär du dig nya saker. Du förstår dina egna begränsningar vid det tillfället. Ger du dig inte ens möjligheten att lära dig av misstaget är det omöjligt att lyckas. Och 99,9% av alla misslyckanden överlever du.  

Utmaningen: hantera pinsamheter

Att misslyckas, eller inte göra det som anses rätt i gruppen, är bland det mest pinsamma som finns. Nedan följer tips och övningar som hjälper dig som ledare att skapa en atmosfär där det är helt okej att misslyckas.

Ringsnack
Att misslyckas och inte göra “rätt” är bland det pinsammaste som finns. Den rädslan begränsar en grupp. Inled med ett “ringsnack” om att vara rädd för vad andra tycker och om att våga vara pinsam.

Gör helt klart att platsen (rummet, studion, teatern) är en trygg zon. Här får alla vara hur pinsamma som helst.

Ta det pinsamma på allvar
När det uppstår en pinsam situation, prata om det på en gång. Låtsas aldrig som att det inte är pinsamt när det uppenbarligen är det för ungdomarna.

Bjud på dig själv
Det pinsamma försvinner ofta snabbt om ledaren bjuder på sig själv. Exempelvis kan vissa dansrörelser upplevas pinsamma. Fråga om de tycker att rörelsen är pinsam och var helt ärlig med att du själv kan tycka vissa rörelser är pinsamma. Men gör dem ändå!

Lär-känna leken
Det här är en utvidgad version av namnleken där man förutom sitt namn lägger till ett verb samtidigt som man agerar som verbet. Ledaren lägger nivån genom att vara först och bjuda på sig själv. Här kan du läsa alla deltagare. Vem vågar mer och vem vågar mindre?

Måste säga ja leken
Alla går runt i rummet. När två personer möts ger en av dem ett förslag utifrån ett förbestämt tema, t.ex. djur eller rörelser. Den andre måste då säga ja och båda utför förslaget.  Detta skapar en “ja-sägar-stämning” som gör gruppen positivare och modigare inför kommande uppgifter.

Liftaren
Dela in gruppen i flera mindre grupper. En grupp i taget agerar, resterande är publik. I gruppen som agerar är en chaufför, två är passagerare och en är liftare. Liftaren bestämmer sig för en sinnesstämning. Bilen stannar och plockar upp liftaren som överför sitt humör till alla i bilen. Därefter skiftar alla i gruppen roller. Alla måste prova alla roller. Man kan använda sig själv, är man blyg så var en blyg liftare!