Subtopias verksamhet

Genom åren har Subtopia utvecklat ett koncept för hur vi arbetar för att skapa en kreativ plats för konstproduktion, upplevelser, nytänkande och socialt engagemang där alla känner sig välkomna.

Kultur för alla

Subtopia är ett centrum för kulturproduktion och upplevelser i Botkyrka grundat 2002. Vi möjliggör kulturell och samhällsbyggande produktion på alla nivåer, såväl ideellt som kommersiellt. Vi har 15 000 kvm funktionella utrymmen för kultur och en organisation med gedigen branschkunskap inom cirkus, urban konst, film, entreprenörskap, ungdomsverksamhet och event.

Subtopias koncept – så här arbetar vi

  • Samarbete mellan de fyra områdena konst, näringsliv, utbildning och socialt engagemang.
  • Skapa ett kluster av företag och organisationer som arbetar med konst och kreativa näringar.
  • Arbeta med hela kedjan från nybörjare till spetskompetens

Fyra områden

Genom att låta de fyra områdena konst, näringsliv, utbildning och socialt engagemang arbeta tillsammans skapar Subtopia en grund för kreativitet, lösningar och nya samarbeten. De fyra områden styr hur vi organiserar Subtopias verksamhet och vilka företag och organisationer som är en del av Subtopias kluster. Att arbeta för samverkan mellan områdena finns med när vi designar nya projekt, inleder nya samarbeten och väljer hur vi ska prioritera i vårt dagliga arbete. 

subtopias koncept
Subtopia låter de fyra områdena konst, utbildning, näringsliv och socialt engagemang arbeta tillsammans.

Subtopias kluster

I Subtopias område finns företag och organisationer som arbetar med konst och kreativa näringar, de är ett så kallat kreativt kluster. Precis som i Subtopias verksamhet arbetar organisationerna med flera av de fyra områdena konst, näringsliv, utbildning och socialt engagemang. Här finns exempelvis: ett mediehus som arbetar för att ge unga en plattform för att skapa sina berättelser; ett cirkuskompani som arbetar med såväl konstnärlig utveckling som företagsevent och utbildning; en trädgårdsarkitekt som arbetar med gemenskapsodling i bostadsområden. Läs mer om företagen och organisationerna i Subtopias kluster.

På samma sätt ser det ut för medlemmarna i Katapult som är Subtopias inkubator för konst, kreativa näringar och socialt entreprenörskap. Här finns till exempel en musiker som utvecklar en metod för musikterapi för barn och en cirkusartist som skapar den första nätverks-plattformen för clowner i Sverige. Läs mer om Katapult.

Från nybörjare till spetskompetens

Subtopia arbetar med hela registret från nybörjare till spetskompetens inom olika kreativa branscher. De som precis börjat intressera sig för ett konstnärligt uttryck får se vad det betyder att ha det som sitt yrke. Samtidigt skapas nyfikenhet, förståelse och en intresserad publik för de som är yrkesverksamma.

Exempel på Subtopias koncept i praktiken

Arbetssättet betyder att vi arbetar aktivt för att skapa sociala värden, framförallt för vårt närområde. Till exempel som när vi ser till att ett produktionsbolag som hyr vår multiarena Hangaren bjuder in lokala skolklasser till sin generalrepetition.

Subtopias strategiska arbete inom branschområdet cirkus är ett annat exempel på hur de fyra områdena samverkar för att skapa en bra utveckling för cirkusbranschen i Sverige. Som när ett och samma cirkuskompani får residens för konstnärligt arbete, deltar i ett internationellt fortbildningsprojekt, säljer sin föreställning under cirkusmässan Subcase och är en del av Subtopias programmering av gratis föreställningar och prova-på för vårt närområde. Läs mer om Subtopias arbete med cirkus.

Ett exempel på fördelen med att skapa ett kluster är när en kund arrangerar ett företagsevent på Subtopia och får direktkontakt med artisterna till eventet och ateljén till dekoren. På samma sätt kan Subtopias ungdomsverksamhet D.I.T. enkelt samarbeta med konstnärer i klustret för att ge ungdomar en möjlighet att vara med i en konstnärlig produktion. Läs mer om D.I.T.  

Subtopias videomagasin: här kan du se videointervjuer med med artister, konstnärer, produktionsbolag, dansare och andra som arbetat i Subtopia.

Subtopias magasin: här kan du läsa artiklar och intervjuer om sådant som händer i Subtopia.