Tidigare cirkusprojekt

Subtopias cirkusavdelning har funnits sedan 2008 och har genomfört en mängd projekt för att utveckla cirkusen i Sverige som internationellt. Här kan du läsa om några av dem.
Foto: Petter Hellman

Tidigare cirkusprojekt

Subtopias cirkusavdelning har funnits sedan 2008. Genom åren har vi genomfört en rad projekt med mål att utveckla cirkusen såväl i Sverige som internationellt. De har som regel gjorts i internationella samarbeten med andra organisationer. Här kan du läsa om några av dem.

Circusnext+ 2019-2021

CircusNext+ syftade till att i ett internationellt samarbete kompetensutveckla artister och arrangörer. För unga cirkuskreatörer är det ofta utmanande att samtidigt vara konstnärer och projektledare. Arrangörer i sin tur behöver utveckla sina färdigheter i att stödja unga kreatörer. Målet var att skapa långsiktiga relationer mellan artister och arrangörer, i en gemensam vilja att lära av varandra.

Ett cirkuskompani från varje partnerland valdes; från Sverige deltog cirkuskompaniet Below Zero med sitt föreställningsprojekt Korus. De deltog i workshops och residens i Frankrike, Tjeckien och Sverige, där de arbetade både med sitt föreställningsprojekt och sitt projektledarskap med stöd av mentorer och producenter. Arrangörerna deltog i workshops med artister och andra arrangörer. En forskare utvärderade och dokumenterade programmets process och resultat. Rapporten finns här.

Projektet erhöll stöd från Erasmus+. Det genomfördes i samarbete mellan organisationer i Sverige, Tjeckien, Belgien Spanien och Frankrike.

Union Black 2017-2018

Union Black var en internationell samproduktion med målet att skapa en högkvalitativ cirkus- och hiphopföreställning med representation av etnisk mångfald för en bred publik.

Lokala och internationella cirkus- och hiphop artister skapade en föreställning som tog avstamp i en fysisk vokabulär från fotboll, cirkus, hip hop och teater, och som ställde sociopolitiska frågor kring rasifiering och ett multikulturellt Europa. Ambitionen var att nå en publik som inte är ”cirkusvan” och att genom en konstnärlig interkulturell crossover så frön till nya uttryck inom cirkusen.

Union Black regisserades i samarbete mellan en hiphopkoreograf och en cirkusregissör, och repeterades huvudsakligen på Subtopia. Premiären ägde rum i Hangaren, varefter den turnerade till de andra partnerländerna. Fem svenska cirkusartister och dansare deltog i föreställningen. Lokala Botkyrkaungdomar erbjöds gratis workshops i cirkus och dans som en del av projektet.

Projektet erhöll stöd från EU:s Kreativa Europa och Kulturrådet. Det genomfördes i samarbete mellan organisationer i Sverige, Storbritannien, Frankrike och Irland.

Circus Incubator 2015-2017

Circus Incubator erbjöd cirkusartister workshops där de kunde utveckla sina konstnärliga projekt i möte med arrangörer. Artister och arrangörer saknar ofta erfarenhet av djuplodande dialog sinsemellan om relationen mellan den konstnärliga processen och arrangörens arbete med produktion och program. Det är en dialog som kan vara utmanande för båda parter, och när svårigheterna överbyggs ger det oss bättre förutsättningar att tillsammans bygga cirkuskonstens framtid.

De cirkusartister med bas i Sverige som deltog i projektet var Kaaos Kaamos (Mikaela Veide, Erik Glas, Johan Sjölund), Leire Mesa, Matthew Horton och Alessio Motta. Svenska arrangörer som deltog i projektet kom från Subtopia, Vara Konserthus, Stora Teatern Göteborg, JONK, Västmanlands Konserthus, Umeå Teaterförening och Finspångs kommun. Därutöver deltog artister och arrangörer från de övriga partnerländerna.

Projektet erhöll stöd från EU:s Kreativa Europa och Kulturrådet. Det genomfördes i samarbete mellan organisationer i Sverige, Finland, Frankrike, Spanien, Kanada och Brasilien.

CASA (Circus Arts and Street Arts Circuits) 2015-2017

CASA syftade till kompetensutveckling i internationellt arbete och kunskapsutbyte mellan professionellt cirkusverksamma, med särskilt fokus på strategier för att nå nya målgrupper och internationella arbetsmarknader.  

Cirkuskompanier erbjöds workshops i internationell kommunikation ledda av internationella experter. Studieresor till andra kulturella kontexter organiserades för artister, arrangörer och utbildare. De besökte festivaler, residenscenter, utbildningar mm, och mötte en bredd av aktörer med olika kreativa strategier för publik- och marknadsutveckling.

Guider med översikter över partnerländernas cirkuskontexter trycktes. De publicerades också på en websida som samlade liveintervjuer med artister, arrangörer och andra aktörer inom sektorn. Denna inspirationsbas finns på www.casa-circuits.eu.

70 personer från olika länder i EU deltog i studieresor till bland annat Stockholm under projektets gång; svenska aktörer deltog i samtliga resor. Totalt 20 svenska kompanier deltog i workshops.

Projektet erhöll stöd från EU:s Kreativa Europa och Kulturrådet. Det genomfördes i samarbete mellan organisationer i Sverige, Finland, Tjeckien, Spanien och Belgien.

Crossing Missions 2018-2019

Crossing Missions riktade sig till den yngre generationen arrangörer och producenter inom cirkus med sikte på internationellt arbete. I början av sin karriär har man sällan medel eller möjlighet att delta i de stora internationella mässorna. Här bjöds ”framtidens beslutsfattare” inom arrangörsledet i cirkusen från Sverige, Finland och Kanada att delta i scenkonstmässan CINARS i Montreal och i cirkusmässan Subcase på Subtopia.

Målsättningen var kompetensutveckling och att deltagarna skulle utveckla egna internationella nätverk. De erbjöds kunskapsutbyte med seniora kollegor och möten med internationella artister, såg föreställningar och deltog i seminarier.

Projektet erhöll stöd från Nordiska Ministerrådet och Canada Council of the Arts. Det genomfördes i samarbete mellan organisationer i Sverige, Finland och Kanada.

Autopistes 2013-2015

Autopistes syftade till att få europeiska och nordamerikanska scener och festivaler att arbeta tillsammans och bygga turnénätverk för cirkus.

Projektet drevs av organisationer från Montreal, Barcelona, Toulouse och Botkyrka – regioner där cirkusen har starkt fäste. Mellan, inom och runt dessa ”cirkusmetropoler” identifierade vi till viss del existerande samarbeten och synergier mellan arrangörer, som dock behövde stärkas och definieras.

Workshops för arrangörer från sydvästra Europa, Norden och Nordamerika organiserades med målet att skapa strukturer och samarbetsnätverk. 15 cirkuskompanier från sydvästra och norra Europa samt Nordamerika turnerades i de nyskapade nätverken. Erfarenheterna utvärderades sedan för fortsatt byggande av tre turnénätverk som projektet resulterade i: ett längs östkusten i USA, ett i regionerna i norra Spanien/södra Frankrike och ett i Sverige (CirkusNät Sverige).

Det svenska kompaniet Magmanus fick genom Autopistes en stor turné på 38 spelningar i USA/Kanada. Johan Wellton genomförde en turné i Danmark, och Svalbard Company presenterades i Frankrike. I Sverige turnerade genom projektets försorg The 7 Fingers från Kanada, Cie Betti Combo från Frankrike och La Industrial Teatrera från Spanien.

Svenska arrangörer som deltog i projektet kom från Subtopia, Vara Konserthus, Stora Teatern Göteborg, JONK/Västmanlands Konserthus, Umeå Teaterförening, Riksteatern och Stockholms Kulturfestival.

Projektet erhöll stöd från EU:s Kreativa Europa, Kulturrådet, Kulturkontakt Nord och Svenska Institutet samt ett antal bidragsinstitutioner från partnerländerna. Det genomfördes i samarbete mellan organisationer i Sverige, Frankrike, Kanada och Spanien. Till projektet knöts ett 30-tal associerade partners, vilka medverkade i turnéläggningar.