Cross innovation

Vad är cross innovation?

Cross innovation är när kompetenser från kulturella och kreativa näringar används inom andra branscher för att bidra till utveckling. Inom det kreativa fältet finns värdefulla metoder som i mötet med t.ex. finans, industri, offentlig sektor eller hälso- och sjukvård kan bidra med andra perspektiv och nya arbetssätt. Detta kan i sin tur leda till mer innovation, nya tjänster, produkter och idéer som kan användas för att möta framtidens utmaningar.

Varför arbetar vi branschöverskridande?

Vi vill hjälpa våra medlemmar att arbeta branschöverskridande. Flera entreprenörer i vår kulturinkubator jobbar redan branschöverskridande eller har affärsidéer som rör sig i skärningspunkten mellan olika branscher. Vi vill skapa förutsättningar för våra entreprenörer att fortsätta utveckla dessa affärsidéer.

Vi vill ge konstnärer tillträde till nya marknader. Branschöverskridande samarbeten har funnits länge men ofta uppstår krockar när olika arbetskulturer möts. Vi vill vara i framkant när det gäller att utveckla arbetsvillkoren för konstnärer och vill därför försöka öppna upp fler branscher med nya kundgrupper för konstnärer att arbeta gentemot.

Vi vill bidra till samhällsnytta. När konstnärer får tillträde till andra branscher så kan de tillföra perspektiv som gör att företag förändras, produkter förbättras och samhället utvecklas. På detta sätt kan Sverige behålla rollen som ett av världens mest innovativa länder. Konstnärer är en outnyttjad resurs som kan bistå samhällsutvecklingen.

cross innovation branschöverskridande samarbete

Våra aktuella cross innovation-projekt

Branschöverskridande pilotstudie i Östersjöregionen

Creative Insights as a Service är ett cross innovation-projekt i Östersjöregionen. Projektet genomförs under ledning av Subtopia i samarbete med Northern Dimension Partnership on Culture (NDPC), Lettland och Fabryka Sztuki, Polen. Under två månader placeras två konstnärer på två olika företag i Sverige och Lettland eller Polen. Här kan du läsa mer om Creative Insights as a Service.

Matchmaking mellan företagare från olika branscher

Learning Labs Cross Innovation är ett projekt där företagare från kultursektorn möter personer från andra sektorer. Genom workshops utforskar deltagarna tillsammans ett område. Projektet genomförs i samarbete mellan Subtopia och Kungliga Musikhögskolan. Här kan du läsa mer om Learning Labs Cross Innovation.

Martin Q Larsson