Texter om graffiti

Här kan du ladda ner artiklar, handböcker, utvärderingar m.m. på ämnet graffiti och urban konst.

På denna sida samlar vi texter om graffiti. Däribland sådana som Subtopia har varit inblandat i på olika sätt. Om det är så att du har tips på andra texter som bör finnas med på sidan. Då kan du vända dig till någon på vår marknadsavdelning via mejladress på kontakt-sidan. Och den hittar du uppe till höger i huvudmenyn.

Öppna väggar

Den första av våra texter om graffiti har Subtopia skapat tillsammans med Studiefrämjandet och Graffitifrämjandet. Det är en bok som heter Öppna väggar. Och Öppna väggar är en bra bok för den som vill veta hur man startar och driver öppna graffitiväggar likt de vi har på Subtopia. I den berättas det inte bara hur man bör jobba för att främja konstformerna graffiti och gatukonst, men också varför. Vad finns det för möjligheter idag? Och har öppna väggar effekter på kulturen och demokratin i vårt samhälle?

Ladda ner Öppna väggar som pdf.

Fri konstnärlig plattform eller sanktionerad brottskultur?

Nästa text i vårt urval av texter om graffiti är en utvärdering. Den handlar om öppna graffitiväggar som möjlig brottsprevention. Utvärderingen är gjord av Urban Utveckling och finansierad av Brottsförebyggande rådet. Slutsatserna i utvärderingen bygger på statistik, genomgång av tidigare rapporter i ämnet, intervjuer och samtal i fokusgrupper, samt enkäter. Bland annat dras denna slutsats (sidan 4):
”Det sammantagna materialet ger även ett visst, om än mer otydligt, stöd för att lagliga graffitiväggar kan bidra till en ökning av klotter i den direkta närmiljön. Studien visar dock att de lagliga väggarna ur såväl utövarnas som besökarnas synvinkel främst fyller andra funktioner än som just brottsförebyggande åtgärder.”

Ladda ner utvärderingen som pdf.

Gustav bevarar Skärholmens graffiti

Tredje texten i vårt urval av texter om graffiti är en artikel där Subtopias utomhusgalleri figurerar. Den blev till när tidningen Södra Sidan intervjuade Vårbergsbon Gustav Josefsson, 81, i november 2016 och besökte samtidigt Subtopias utomhusgalleri.
”Vissa ser det som vandalism. Skadegörelse av det offentliga rummet. Vårbergsbon Gustav Josefsson, 81 år, är inte en av dem. De senaste åren har han dokumenterat graffitin som dykt upp i Vårberg och snart ställer han ut i Skärholmens bibliotek.”

Ladda ner intervjun som pdf.