Cirkus

Subtopia arbetar med att främja cirkusbranschens infrastrukturer, stödja skapande och produktion samt verka för ökad kunskap om samtida cirkus.

Subtopia skapar förutsättningar för cirkuskonstnärer

Subtopia arbetar för att skapa förutsättningar för cirkuskonstnärer att kunna skapa, producera och turnera. Fokus ligger på att främja cirkusbranschens infrastrukturer, stödja skapande och produktion samt verka för ökad kunskap om samtida cirkus. Det gör vi genom residens, workshops, rådgivning, kompetensutveckling och publikutveckling, som regel i samverkan med andra aktörer. Utgångspunkten för arbetet är alltid definierade behov i cirkusbranschen idag. Läs en artikel om Subtopias arbete för cirkus genom åren här.

Nedan listar vi hur du kan få stöd av och samverka med Subtopia. Klicka på länkarna för att läsa mer.

Vad erbjuder Subtopia cirkuskonstnärer?

  • Cirkusresidens för research och repetition.
  • Circusnext Platform är ett europeiskt stödprogram som har utlysning en gång per år.
  • Aktuella projekt för kompetensutveckling.
  • Samovar Circles är en tankesmedja och ett nätverk som bland annat arrangerar öppna webbinarier.
  • CirkusMania är Stockholms årliga cirkusfestival där scener i regionen går samman och presenterar cirkusföreställningar under 10 dagar.

Vad erbjuder Subtopia arrangörer?

  • CirkusMania är Stockholms årliga cirkusfestival där scener i regionen går samman och presenterar cirkusföreställningar under 10 dagar.
  • Cirkusnätverk, både nationella och internationella, är ett bra sätt att dela resurser och kunskap med andra inom branschen.
  • Samovar Circles är en tankesmedja och ett nätverk som bland annat arrangerar öppna webbinarier.
  • Aktuella projekt för kompetensutveckling.
Nyhetsbrev

Vill du ha koll på våra utlysningar, projekt och andra nyheter som rör Subtopias arbete med cirkus? Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ut 3-4 gånger per år.

Hur arbetar Subtopia främjande med cirkus?

Sedan 2008 har Subtopia arbetat främjande med samtida cirkus. Genom åren har cirkusbranschen utvecklats och behoven har förändrats. Därför har också vårt arbete haft olika fokus. Det som varit en konstant utgångspunkt för Subtopia är att vi värnar den enskilda artisten och att vi verkar för konstnärlig frihet.

Nätverk

Arbetet med att stärka cirkuskonsten vilar på år av nationellt och internationellt relationsbyggande. Genom att aktivt delta i cirkusnätverk skapar vi nya möjligheter och resurser för svenska kompanier och arrangörer.

Kompetensutveckling

Genom åren har vi erbjudit branschen många kompetensutvecklande projekt, nästan alltid i form av internationella samarbeten med stöd av EU eller Nordiska Ministerrådet. Projekten har riktat sig till artister, arrangörer och ibland även kritiker eller akademiker. Flera exempel på sådana projekt kan ni läsa om bland här: tidigare projekt. Projekt som pågår just nu är exempelvis Samovar Circles.

Skapa, producera och presentera

Utifrån de behov som finns just nu stödjer Subtopia cirkuskonstnärer i olika delar av processen, från konstnärligt utforskande till turnéläggning. Det kan handla om lokaler för research eller repetition, att skapa förutsättningar för att turnera eller att samproducera. En kärna i den främjande verksamheten är att erbjuda cirkusresidens där konstnärerna får tid och ro att undersöka, utveckla och skapa.

Subtopia har i många år arbetat med att marknadsföra svensk cirkus internationellt och nationellt. Ett tongivande projekt har varit Subcase (2009 – 2022), en mässa där svenska och nordiska cirkusartister presenterade föreställningar för arrangörer från Sverige och hela världen.

Under senare år har behoven förändrats, både ur hållbarhetssynpunkt och eftersom det i Sverige idag skapas så mycket kvalitativ cirkus. Idag finns också många fler aktörer runtom i landet som erbjuder produktionsstöd och speltillfällen. Subtopia har sedan pandemin alltmer fokuserat på frågan hur vi kan skapa fler möjligheter för svenska artister att spela på hemmaplan. Här behövs ökad kunskap hos arrangörer och publik. Ett konkret sätt att verka i dessa frågor är den årliga cirkusfestivalen CirkusMania som Subtopia har initierat och fortsatt koordinerar sedan 2019. Under festivalen går arrangörer i hela Stockholmsregionen samman och presenterar ett brett cirkusprogram under 10 dagar.

Subtopia presenterar också cirkus publikt på olika sätt. Vi ger gratisföreställningar för botkyrkabor, vi samarrangerar tillsammans med andra scener och vi presenterar öppna repetitioner i samband med residens. Några gånger per år presenterar vi även cirkusföreställningar på vår scen Hangaren som har en specialanpassad takhöjd.

Vill du veta mer om hur vi arbetar och hur du kan samverka med oss? Hör av dig!

Kiki Muukkonen
Helena Halling