Upplev Botkyrka

Tre smultronställen för människor som vill mötas, njuta och utvecklas.

Upplev Botkyrka

Subtopia ingår i det av Botkyrka Kommun helägda bolaget Upplev Botkyrka AB. I bolaget ingår även Hågelbyparken och friluftsområdet Lida friluftsgård. Bolagets syfte är att skapa samhällsnytta och en god miljö för entreprenörskap och arbetar därför både kommersiellt och utan vinstintresse.

Upplev Botkyrka bildades 2005 för att ytterligare förstärka Botkyrka kommuns position inom upplevelsenäringarna. Kommunen hade redan sedan tidigare en långsiktig strategi där man satsade på upplevelseindustri, besöksnäring och kreativa näringar för att skapa tillväxt och livskvalitet för Botkyrkaborna samt ett attraktivt besöksmål i regionen. Bolagets målsättning var, och är fortfarande, att bidra till förverkligandet av denna ambition.

Upplev Botkyrka AB har en styrelse bestående av 7 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande, samt 7 suppleanter, vilka utses av Botkyrka kommunfullmäktige.

Besök uppplevbotkyrka.se

Fakturaadress

Upplev Botkyrka AB/Hågelbyparken 
Kund-id PDC8081
FE 595
105 69 Stockholm

Organisationsnummer: 556767-7876

Kontakt

Krister Kalte, VD
krister.kalte@hagelby.se

Jenny Magnusson, Ekonomiansvarig
jenny.magnusson@hagelby.se