Samovar Circles

Homo Novus 2020, Trees have stopped talking since then by Krista Burāne.

Samovar Circles – en tankesmedja för framtiden

Samovar Circles är en tankesmedja som fokuserar på den samtida cirkusens möjligheter och utmaningar i en värld i förändring. Artister, producenter och arrangörer inom det nordiska och baltiska cirkusfältet bjuds in till en serie intima och interaktiva möten, workshops och seminarier. Under 2023 fokuserar tankesmedjan på två teman: mångfald samt relationen mellan artister och arrangörer.

Samovar Circles ska utgöra en kollektiv katalysator och idékokare som ska inspirera till nya arbetsmodeller anpassade för morgondagen. Nätverket har skapats med målet att stödja artister och arrangörer att stärka relationer och tillsammans uppfinna hur nya stödstrukturer för framtiden ska se ut.

Hur kan du delta i Samovar Circles?

Samovar Circles aktiviteter äger rum både online och live. Det finns två olika sätt att delta:

Öppet för alla

Artister, arrangörer och finansiärer från Norden och Baltikum erbjuds under 2023 fyra öppna webinarier på de givna temana.

För nätverkets deltagare

Samovar Circles består av en kärngrupp av 22 artister, producenter och arrangörer som möts i fokuserade workshops-residens för att koka och förfina idéer.

Kommande aktiviteter

19 september 2023 kl 10.00-11.30
Webinarium  – öppet för alla intresserade.
Ragnheiður Skúladóttir är konstnärlig ledare för Festspillene i Nord-Norge. Sonia Hughes är en performance artist, som varit associerad artist i Festspillene.  Webinariet är en konversation dem emellan om deras samarbete – om etik, om långsiktighet, om att dela sina praktiker med och lära av varandra. 
Mer info och länk till webinariet på Facebook.

2 oktober kl 13.00-14.30
Webinarium – öppet för alla intresserade.
Anke Politz är arrangör på Chamâleon Berlin samt verkar i BUZZ, Tysklands centrumbildning för cirkus. Vilhelmiina Sinervo är cirkusartist från Finland. I konversation med Valentina Barone från Circus Dance Festival Köln kommer de att prata om relationen mellan arrangör och artist utifrån Vilhelminas residensturné under våren 2023 i arrangemang av Goethe Institutet.
Mer info och länk till webinariet här.

8-11 oktober 2023
Workshop residens i Litauen.
Endast för medlemmar.

Partners och medlemmar

Samovar Circles är initierat och organiserat av Subtopia (Sverige), Circus and Dance Info Finland (Finland), Teatronas (Litauen) och New Theatre Institute of Latvia (Lettland), med stöd av Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturfond och Kulturrådet.

De samarbetade första gången i samband med onlinebranschmässan Subcase Cyber 2021, och upptäckte då att deras olikheter var mycket värdefulla. Mötena gav inspiration och konstruktiv provokation, i en tid när covid hindrade live-interaktion med nordiska och baltiska kollegor, artister och publik. Med utgångspunkt i deras gemensamma engagemang för hur den nya verkligheten kommer att se ut för samtida scenkonst i regionen ville de fördjupa konversationerna i ett kollektivt engagemang med fältet.

Samovar Circles är idag ett nätverk som omfattar 22 artister, producenter och arrangörer i Norden och Baltikum. De representerar olika uppdrag, kontexter, kunskap och praxis:
Alise Bokaldere (artist, Lettland)
Angela Wand (artist, Sverige)
Bek Berger (konstnärlig ledare Homo Novus Festival, Lettland)
Gildas Aleksa (konstnärlig ledare Cirkuliacija, Litauen)
Jason Dupree (artist, Lettland)
Jens Frimann Hansen (konstnärlig ledare Passage festival, Danmark)
Karin Skierus (administratör Västra Götaland Region, Sverige)
Karoline Aamås (artist, Norge/Sverige)
Kestas Matusevicius (artist, Litauen)
Kiki Muukkonen (konstnärlig ledare Subtopia, Sverige)
Lena Kjellander Stockhaus (producent Cirkus Cirkör, Sverige)
Lotta Nevalainen (chef internationell utveckling, Circus & Dance Info Finland)
Marija Baranauskaite (artist, Litauen)
Marika Cernavksa (artist, Lettland)
Minna Vainikainen (artist, Finland)
Miradonna Sirkka (artist, Finland)
Olle Strandberg (artist/konstnärlig ledare The Sphere/A Radar Styled Novel, Sverige)
Pirjo Yli-Manula (artist/konstnärlig ledare Flow Productions, Finland)
Sarah Garde (producent Copenhagen Circus Arts Festival, Danmark)
Sara Ellström (producent Stora Teatern Göteborg, Sverige)
Stefan Lidström (producent Umeå Teaterförening, Sverige)

Kiki Muukkonen