Skolprojekt

D.I.T. leder konstnärliga projekt tillsammans med skolor. Utgångspunkten är läroplanen och projektet byggs upp kring ett tema.

Kulturprojekt i skolan tillsammans med Do It Together

Do It Together leder konstnärliga projekt tillsammans med skolor. Utgångspunkten är läroplanen och projektet byggs upp kring ett tema. Resultatet kan vara allt från en föreställning till ett konstverk eller en film.

Så går det till

Tillsammans med personal på skolan lägger vi upp en plan för projektet. Vilket tema ska projektet ha? Vilka resurser finns? Vilka elever ska delta? Hur länge ska projektet pågår? Därefter skapar vi en projektplan utifrån skolans behov och möjligheter.

Do It Together bidrar med

  • Projektledning
  • Konstnärlig processledning
  • Pedagoger inom konstnärliga yrken
  • En välbeprövad metod som syftar till att stärka barn och ungas självförtroende genom konstnärligt samarbete

Läs mer om vår metod

Flera elever visade olika förmågor som ej kommer fram inom den ordinarie undervisningen.

Projektet Gränser, lärare på Björkhagaskolan

Jag har haft svårt för att stå inför folk och prata men efter detta projekt så är det inte någon big deal.

Projektet Sinnen, elev på Björkhagaskolan

Varför ska din skola vara med?

Inlärning. Elever får lära sig skolämnen på ett annorlunda sätt. Bra för elever som upplever att det vanliga sättet att tillägna sig kunskap i skolan är svårt. 

Samarbete. Det är elevgrupperna som tillsammans skapar resultatet. En bra övning i samarbete!

Stolthet. Alla har en avgörande funktion för att helheten ska bli bra.

Mod. Att få elever att våga prova nya saker och att locka dem som brukar hålla sig i bakgrunden att våga ta plats. 

Yrkesvägledning. En unik möjlighet att förstå vad olika konstnärliga yrken som exempelvis ljud- och ljussättning, scenografi, dramaturgi och koreografi innebär. 

Många pedagoger har haft möjlighet att se utveckling som kan ligga till grund för elevernas måluppfyllelse.

Projektet Gränser, lärare på Björkhagaskolan
Cesar Fulgencio
Eira Fuglstad (föräldraledig)