Historia

Från en mönsterjordbruk till en produktionsplats för kultur.

Från kossor till kultur

Från en för tiden hypermodern ladugård byggd av ett av 1800-talets främsta entreprenörpar till en produktionsplats för kreatörer och entreprenörer inom helt andra näringar. Historien om vår plats börjar i innovations- och experimentanda, en tradition vi för vidare.

Hilda och Lars Magnus Ericsson

1895 köpte paret Hilda och Lars Magnus Ericsson Alby Gård som ligger ett stenkast från Subtopia dit de flyttade några år senare. Tillsammans hade de byggt upp ett telefonföretag som än idag är ett av världens största telekombolag. Inom loppet av drygt tio år gick Ericsson från att vara en liten verkstad om 13 kvadratmeter till att ha 700 anställda där större delen av produktionen gick på export.

Lars Magnus Ericsson är känd som en driftig entreprenör och innovatör som skapade sitt företag från ingenting. I offentliga dokument från den tiden märks inte mycket av Hildas bidrag till företaget men genom parets omfattande brevväxling och Hildas dagböcker förstår man att hon var en viktig del. Hilda hade studerat längre än maken och tog ansvaret för bokföringen. Tillsammans diskuterade paret hur företaget skulle skötas och utvecklas och Hilda var partner vid provningar och experiment. I början hade Hilda även ansvar för kundkontakter och hon var arbetsledare för den kvinnliga personalen. Längre fram när maken var ute på långa affärsresor var det Hilda som skötte företaget i hans frånvaro.

Hilda och Lars Magnus Ericsson
Hilda och Lars Magnus Ericsson.

Mönsterjordbruk

1900 sålde Lars Magnus sina aktier i Ericsson. Parets nya projekt blev ett modernt mönsterjordbruk och 1902 stod byggnaderna som idag är Subtopia klara. Visionen var att förbättra det svenska jordbruket med ny teknik i samklang med naturen. 1906 köpte de även Hågelbygård som idag är Hågelbyparken och en del av samma bolag som Subtopia. Lars Magnus spenderade mycket tid vid ritbordet medan Hilda skötte gårdarna och såg till att finanserna gick ihop.

Gammal svartvit bild på kor i en ladugård som blir mjölkade.
Från början var Subtopias restaurang kossornas plats.

Byggnadernas ursprungliga funktion märks på flera sätt. Istället för hissanordningar byggdes ladugården i souterräng så att varje våningsplan i Subtopias huvudbyggnad har ingång från markplan. Och ni kan kanske gissa vad Subtopias lokal Loftet användes som? Där förvarades hö till korna som stod i det som idag är restaurang. Fast hö var inte det enda korna fick att äta. Det experimenteras även med annan föda såsom solros- och jordnötskakor. För fönstren hängde vita skira gardiner för att ljuset skulle vara jämt året om. På så vis skulle även mjölkningen bli jämn. Lars Magnus var en innovativ man som experimenterade för att hitta lösningar och ur det perspektivet har platsens anda inte förändrats.

Småindustrier och förfall

Hildas och Lars Magnus lät sin son ta över jordbruket som senare såldes vidare och var aktivt till mitten femtiotalet. Därefter bestod området av småindustrier och det har även ryktats om svartklubbar men det är inget vi kan verifiera. Till slut förföll dock platsen och i början av 90-talet var det så nedgånget att Botkyrka kommun köpte loss huset för en krona. Man insåg värdet i de gamla byggnaderna och valde att renovera. Läs artikeln om bakgrunden till Subtopias tillblivelse.

Ladugården under renovering
Ladugården under renovering fotograferad utanför det som idag är Cirkuslillan.

Kulturen tar plats

Staten och Botkyrka kommun investerade i en Cirkushall och i slutet av 90-talet flyttade Cirkus Cirkör till området. 2002 var den gamla ladugården renoverad och Kulturhuset Rotemannen invigdes. Då fanns här sju föreningar. Läs artikeln om kulturhusets framväxt.

2005 blev Kulturhuset Rotemannen Subtopia och samtidigt bildades det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB där Subtopia ingår tillsammans med Lida Friluftsgård och Hågelbyparken. Läs artikeln om varför Upplev Botkyrka skapades.

arrangera cirkusföreställning
Cirkusföreställningen Breaking Point spelades i Loftet 2022. Foto Björn Babba Callius.

Snabb expansion

Under de år som gått sedan invigningen har Subtopia expanderat och nu innefattar vi även Hangaren, ett f.d. bygglager vacker beläget vid Albysjön, Gula Villan som byggdes som ett sommarhus till Hilda och Lars Magnus son, och flera fastigheter runt i kring. Läs artikeln om Hangaren. 26 organisationer har sin bas hos oss och omkring 200 människor kommer hit för att arbeta och studera varje dag. Det är inte bara grödor som gror här längre utan många former av kreativitet och kultur föds och frodas på Subtopia! Läs artikeln om klustret av kulturföretag som finns i Subtopia.

Referenser:
Historiska Alby – dramatik, romantik och teknik, av Martin Rosén.
Entreprenörerna: Hilda Ericsson. Utbildningsradion, Sveriges Radio.
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.