Teamgeneratorn

Teamgeneratorn är en distansutbildning för mikroföretagare.

Utbildning i samarbete och ledarskap för entreprenörer

Egenföretagare samarbetar konstant med andra. Att relationer med t.ex. kunder och samarbetspartners fungerar är en förutsättning för att lyckas som entreprenör. Kunskaper i samarbete och ledarskap kan stärka kundrelationer, feedback-arbete och konflikthantering.

Vad är Teamgeneratorn?

Teamgeneratorn är en distansutbildning för mikroföretagare. Det som gör Teamgeneratorn unikt är att de som deltar ges möjlighet till nära samarbeten med företagare från andra branscher. Inom ramen för programmet bildas tillfälliga team över branschgränser, så att synergier uppnås mellan olika typer av kompetenser. Deltagarna delas in i team med entreprenörer från olika branscher som tillsammans får möjlighet att dela kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

Programmet genomförs av Subtopias inkubator Katapult i samarbete med Lucida AB, med stöd av Tillväxtverket och Europeiska Unionen, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Martin Q Larsson