Kompetensutveckling

Subtopia erbjuder kompetensutvecklande aktiviteter som riktar sig till framförallt artister och arrangörer.

Kompetensutveckling för cirkusbranschen

Med jämna mellan rum erbjuder vi kompetensutvecklande aktiviteter som riktar sig till artister och arrangörer och ibland även kritiker eller akademiker. Det kan vara seminarier, webbinarier, workshops, presentationer, studieresor eller internationella utbyten av olika slag och de skapas nästan alltid i samarbete med internationella aktörer.

Teman för kompetensutveckling förändras utifrån de behov som finns. Det kan röra sig om exempelvis mångfald och representation inom cirkuskonsten, att utforska nya samarbetsformer mellan artister och arrangörer eller att skapa internationella relationer med syftet att utveckla den svenska cirkusbranschen.

När vi har aktuella kompetensutvecklande aktiviteter presenterar vi dem på denna sida.

.
Workshop med Kasper Vandenberghe

Workshop i fysiskt uttryck för professionella scenkonstnärer med Kasper Vanderberghe 6-9 februari.