Subcase 2009-2022

Subcase läggs ner – och reinkarnerar i nya former! 

Nu vinkar vi adjö till Subcase, och välkomnar nya tider och former för att mötas i cirkusbranschen. Subtopia ser fram emot att fortsätta utveckla cirkusens infrastrukturer och samskapa nya vägar framåt med olika aktörer. Sedan 2023 erbjuds ackreditering för arrangörer till festivalen CirkusMania och även till utbudsevenemanget CirkusExpo Sweden.

Subcase R.I.P.

I 12 år har Subtopia arrangerat cirkusmässan Subcase i olika format och versioner. Subcase har fyllt en viktig funktion för artister och arrangörer, både som utbudsevenemang och mötesplats. Programmet har varje år presenterat ett 30-tal svenska och nordiska cirkuskompanier, seminarier på aktuella teman och nätverkande. Som mest besöktes mässan av delegater från nästan alla världsdelar: 2017 närvarade närmare 200 arrangörer från 25 länder, inklusive Kanada, USA, Brasilien, Argentina, Etiopien, Libanon, Marocko, Sydkorea och Australien.

Behovet av mötesplatser för artister och arrangörer är fortfarande stort, men förutsättningarna förändras och formerna för möten behöver anpassas till tiden. Ur Subcase skapade Subtopia för några år sedan festivalen CirkusMania, som genomförs i samarbete med ett trettiotal arrangörer runt om i Stockholmsregionen. Medan Subcase har varit ett internt event för branschen är CirkusMania ett publikt evenemang och en möjlighet för allmänheten att upptäcka konstformen. Den senaste upplagan av festivalen hade 12 000 besökare. Svenska och internationella arrangörer välkomnas också, och erbjuds ackreditering till festivalens föreställningar.

År 2021 fick Riksteatern i uppdrag av Kulturdepartementet att främja och sprida samtida cirkus i hela landet, och branschorganisationen Manegens arbetsförmedlande uppdrag har stärkts. Följdriktigt samproducerades 2022 års upplaga av Subcase i ett nära samarbete mellan Subtopia, Riksteatern och Manegen.

Att främja cirkusbranschen och konstformen är alltid det centrala fokuset för Subtopias cirkusavdelning. Vi har genom åren strävat efter att anpassa oss efter branschens behov. Och nu är det är dags för nästa steg. Vi är väldigt stolta över att Subcase varit en del av en era i cirkusens utveckling i Sverige och ser fram emot att fortsätta samskapa nya vägar framåt med olika aktörer. Det som har varit Subcase vårdar vi som ett inspirerande minne, och dess funktion kommer nu att omvandlas till något annat – in i framtiden och nästa era.

CirkusMania erbjuder både svenska och internationella arrangörer ackreditering till festivalens föreställningar. Festivalprogrammet släpps i slutet november, och ackrediteringen öppnas i december. Samtidigt öppnar anmälan till CirkusExpo Sweden, ett nytt utbudsevenemang för cirkus som arrangeras av Riksteatern och Manegen, och som kommer att äga rum i Stockholm samtidigt som CirkusMania.

I denna artikel kan du läsa om Subcase historia.

Kiki Muukkonen
Helena Halling