Empati

I grupparbete är empati grunden. För att uppnå ett gemensamt mål behöver man förstå varandra. En empatisk grupp blir även modigare.

Empati – en grundsten för mod

I grupparbete är empati grunden, annars blir stämningen snabbt usel. När individerna i gruppen förstår att de är beroende av varandra för att nå ett bra resultat blir det viktigare att förstå varandra. Och när alla känner att de blir lyssnade på blir de modigare. Det första de hör är “ja, berätta mer” istället för “nej, det där fattar jag inte”. Det i sin tur skapar en tolerant atmosfär där alla vågar visa vem de är och stå för vad de tycker.

Utmaning: ja-sägar-atmosfär

För att skapa en empatisk ja-sägar-atmosfär kan du som ledare ge gruppen små uppdrag. Förutsättningen är att det inte finns rätt och fel. De ska prova alla idéer och att hitta det alla kan stå för gemensamt.

Gruppkoreografi
Sätt en tydlig tidsgräns. Nej är inte ett tillåtet ord. Utifrån det ska gruppen skapa en koreografi med hjälp av:

  1. Tre förutbestämda lägen: högt, mitten, lågt.
  2. Tre typer av rörelser: snurr, hopp, ramla.
  3. Tre sorters former: rakt, runt, triangel.

Gemensam målning
Detta kan vara endast en liten övning eller utvecklas till ett helt projekt. Börja med att bestämma ett gemensamt värdeord och diskutera hur ordet kan omsättas till en målning.

Enklaste versionen är ett stort papper på golvet som ni målar på tillsammans. Vill ni utveckla övningen till ett projekt kan ni involvera lokalsamhället. Låt exempelvis boende få komma med förslag på motiv utifrån värdeordet. Samarbeta med en konstnär och och hitta en offentlig plats där ni får uppföra slutresultatet tillsammans.

Gruppscenografi
Låt gruppen lösa en liten scenografisk utmaning. Presentera tydliga ramar, begränsa tiden och sträva efter konsensus. Inga förslag får förkastas utan att ha diskuterats.