Cirkusnätverk

Subtopia är en aktiv partner i internationella nätverk för cirkus.

Internationella cirkusnätverk

Subtopia är, med stöd av Kulturrådet, en aktiv partner i internationella nätverk för cirkus. Circostrada är ett europeiskt informations- och utbytesnätverk, Baltic Nordic Circus Network är ett utvecklingsnätverk för nordisk och baltisk cirkus, Samovar Circles är en nordisk-baltisk tankesmedja och Circusnext är en europeisk plattform för innovation av konstformen. Läs mer om dem nedan.

Samovar Circles

Samovar Circles är en tankesmedja som fokuserar på den samtida cirkusens möjligheter och utmaningar, med målet att stödja artister och arrangörer att tillsammans stärka relationer och föreslå stödstrukturer för morgondagen. Artister och arrangörer inom det nordiska och baltiska cirkusfältet bjuds in till en serie intima och interaktiva möten, workshops och seminarier. Under 2023 fokuserar tankesmedjan på två teman: mångfald samt relationen mellan artister och arrangörer. Nätverket har skapats av Subtopia i samarbete med organisationer från Finland, Danmark, Litauen och Lettland. Se mer: subtopia.se/samovarcircles.

Baltic Nordic Circus Network (BNCN)

Baltic Nordic Circus Network (BNCN) är ett nätverk för nordisk och baltisk samtida cirkus, som syftar till att sammankoppla nordiska och baltiska organisationer inom konstformen i gemensamma fortbildande och branschutvecklande insatser. Nätverket består av ett 20-tal organisationer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Lettland, Estland och Litauen. Subtopia var med och skapade nätverket 2007. Organisationer som uppfyller kriterierna kan ansöka om medlemskap. Se mer: balticnordiccircus.com.

Circostrada

Circostrada är ett europeiskt informations- och utbytesnätverk för cirkus och gatuperformance, som verkar för att stärka cirkussektorn på internationella och lokala nivåer genom kunskapsutbyte, kulturpolitiska aktiviteter och samarbetsprojekt. Nätverket består av ett hundratal medlemsorganisationer som möts två-tre gånger per år. De är scener, festivaler, resurscenter eller branschorganisationer, främst i Europa men även i andra delar världen. Subtopia är medlem sedan 2008 och har arbetat aktivt i nätverkets olika aktiviteter och arbetsgrupper. Organisationer som uppfyller kriterierna kan ansöka om medlemskap. Se mer: www.circostrada.org

Circusnext

Circusnext är ett europeiskt nätverk av scener och residenscenter med status som plattform inom Creative Europe. Nätverket identifierar och stödjer konstnärligt nyskapande projekt med potential att utveckla konstformen. Ett 30-tal festivaler i Europa är medlemmar, därutöver finns ett stort antal associerade medlemmar världen runt. Subtopia var medlem redan 2009 och utvecklade det tidigare franska stödprogrammet Jeunes Talents Cirque till det europeiska Circusnext. www.circusnext.eu.