CirkusMania

Stockholms årliga cirkusfestival

CirkusMania är Stockholms årliga cirkusfestival! Festivalen samlar scener som tillsammans bjuder på galet mycket cirkus och visar hur spännande, kreativ och varierad den samtida cirkusen är! 2023 arrangerades festivalen 10-19 februari på ett 30-tal av Stockholms scener i 13 kommuner, i både norrort, innerstan och söderort. 2024 äger festivalen rum 9-18 februari. Läs mer på cirkusmania.se.

Syftet med CirkusMania

Subtopia har initierat CirkusMania och fortsätter att koordinera festivalen samt skapa en sammanhållen marknadsföring. Målet med festivalen är att i ett omfattande samarrangemang mellan aktörer över hela regionen skapa ett brett intresse och en nyfikenhet för samtida cirkus hos både redan etablerad och helt ny publik. CirkusMania ska i sin helhet visa att cirkus är en konstform som idag tar sig många olika uttryck i många olika genrer. Målgruppen är en bred publik i alla åldrar, det ska finnas ”något för alla” i programmet. Festivalen ska också skapa nya kontakter och samarbeten mellan arrangörer och artister, så att vi tillsammans i en gemensam insats lyfter konstformen. Läs mer om hur Subtopia arbetar med att främja cirkus.

Nyhetsbrev

Håll koll på viktiga datum och utlysningar för bland annat CirkusMania i vårt nyhetsbrev Subtopia <3 Cirkus som kommer ut 3-4 gånger per år.

Tidigare års festivaler

I februari 2019 introducerade Subtopia stolt den första upplagan av festivalen. I dess andra upplaga i februari 2020 fick publiken i hela Stockholm från norrort till innerstan till söderort på bred front möta mångfaldig cirkus. Scener och kulturhus från Alby till Täby och där bortom bjöd tillsammans på 65 tillfällen att uppleva cirkus på 23 scener i 11 kommuner. Här fanns något för alla åldrar, smaker och preferenser. Läs gärna mer om CirkusMania 2020 här. Året därpå, 2021 ställdes festivalen tyvärr in på grund av pandemin.