Utanför bekvämlighetszonen

Subtopias internationella arbete
Fotograf Julio Albarrán. 50 ideamakers samlades Idea Camp 2015.

Redan från början bidrog internationella relationer till utvecklingen av Subtopia. Från de första inspirationsresorna till cirkuscenter runt om i världen till europeiska projekt för att skapa bättre städer. Men varför ska Subtopia som är ett kommunalt bolag i Botkyrka arbeta globalt?

– I en globaliserad värld, varför ska allt utom konst och kultur vara internationellt? Allting är i rörelse och då är självklart konst och kultur det också. Och det är ju inte så att vi hittat på något nytt. Konst färdas och rör på sig, och det har den alltid gjort. 

Karin Lekberg, chef för Subtopia 2002 – 2018, svarar på frågan med en motfråga och fortsätter med att berätta vad hon tror varit avgörande för Subtopias internationella relationer:

– Att det blivit så mycket internationellt samarbete för Subtopia hänger bland annat ihop med att vi blev medlemmar i Trans Europe Halles 2006.(1) Det gav många nya relationer med andra länder. Trans Europe Halles är ett fantastiskt nätverk och en så viktig spelare ur ett europeiskt perspektiv.

Tillsammans är vi starkare

Tiffany Fukuma är chef för Trans Europe Halles som är ett europeiskt nätverk av oberoende kulturhus i Europa: 

– Trans Europe Halles påverkar politiker att arbeta för den oberoende kultursektorns rättigheter. Var och en är vi inte starka men tillsammans är vi det. Det kan vara utmanande att vara ett isolerat kulturcenter om man står inför att bli vräkt eller om man behöver hitta finansiering. Tillsammans kan vi organisera och bidra till solidaritet, kunskapsutbyten och partnerskap för att stötta varandra.

Cirkuskompaniet Kaos Kaamos var del av ett europeiskt cirkusprojekt inom ramen för Erasmus+ vid namn Circus Incubator där Subtopia var en samarbetspartner. Fotograf Petter Hellman.

Ett annat internationellt nätverk som Subtopia varit medlem i sedan 2007 är Circostrada(2) som arbetar för att främja samtida cirkus och gatuperformance, något som även Subtopia arbetar med. Stéphane Segreto-Aguilar är koordinator för Circostrada och han menar att en av de viktigaste anledningarna till att organisera sig i nätverk är att knyta samman olika lokala platser: 

– Det internationella och det lokala är inte motsatser. För oss handlar det om olika lokala sammanhang som vi som nätverk sammanför. Det är vårt jobb att se till att den kopplingen finns. Jag tycker att vi begränsar oss alltmer i våra tankar och våra hjärtan. Vi måste ta oss ut ur vår bekvämlighetszon och konfronteras med andras värderingar. Samtidigt måste vi se vad andra bidrar med och inte försöka pracka på  dem det vi själva anser är rätt. Då blir vi bättre människor, bättre artister, bättre arrangörer. 

En demokratisk röst

Tiffany är inne på samma spår när hon talar om att Trans Europe Halles behöver vara en demokratisk röst:

– Den internationella dimensionen av ett nätverk handlar också om att skapa en demokratisk röst. Hur kan vi bli på riktigt solidariska och integrera olika kulturer i nätverket? För att kunna det måste vi lära oss att bli inkluderande och välkomnande, reflektera över hur vi arbetar och kunna förändra oss för att möta vår gemensamma politiska verklighet. Tillsammans har vi ett stort ansvar! I höstas blev två av våra medlemmar i Belarus fängslade eftersom de motsatte sig regimen. Vi måste finnas där för de medlemmar som är svaga på grund av politiska eller ekonomiska anledningar. 

internationella relationer
Trans Europe Halles åttiosjunde medlemsmöte tog plats 2019 på kulturhuset Zentralwerk i Dresden.

Mellan 2013 och 2017 var Subtopia en av sex organisationer i ett europeiskt demokratiprojekt finansierat av European Cultural Foundation (3). Som en del av projektet arrangerades flera workshops varav en i Subtopia på temat Build the City. Under tre dagar kom gräsrotsorganisationer från hela Europa för att utveckla idéer som skulle skapa bättre städer. Anders Lindgren, som då var verksamhetsledare för Subtopias inkubator, arbetade mycket med projektet och han upplevde liknande behov som Tiffany ser i Trans Europe Halles:

– Jag lärde mig att våra förutsättningar och utmaningar styrs av hur vårt samhälle är organiserat, och att det skiljer sig mycket mellan olika länder. I vissa länder motverkas gränsöverskridande projekt som Build the City eftersom statens intressen inte funkar ihop med ett öppet samhälle. De som kämpar för ett öppet samhälle i de länderna behöver relationerna med omvärlden. Det är jätteviktigt att de upplever att det finns andra som stödjer dem.

En utmaning, trettio lösningar?

Man lär sig också att se på sin egen verklighet på nya sätt när man arbetar internationellt menar Anders: 

– Det är bra för oss svenskar att förstå att vi är extremt priviligerade och har det materiellt väldigt bra. Jag tycker också att vår välfärd gjort att vi inte tror att vi behöver kollektiva lösningar. 

Karin framhåller också de nya perspektiven som det viktigaste hon tar med sig från internationella samarbeten: 

– Jag har lärt mig att om jag tror det finns tre sätt att göra något på så kanske det finns trettio till som jag inte ens visste om. Jaha, kunde man göra så? Sen behöver jag inte tycka om de andra sätten men det har inte med saken att göra, utan det handlar om att se att det finns andra sätt att lösa saker på, att göra saker på. Det betraktar jag som en gåva som berikar mitt liv. 

Under Idea Camp i Subtopia möttes 50 ideamakers från hela Europa ör att utveckla sina idéer tillsammans. Fotograf Julio Albarran.

Den största utmaningen vi har att lösa gemensamt är enligt Stéphan samma i kulturbranschen som i alla andra branscher – klimatförändringarna. För scenkonsten handlar det till exempel om att en stor del av inkomsten kommer från större internationella turnéer som kan vara svåra att genomföra utan klimatpåverkan. 

– En utmaning för kulturen och konsten är hur vi ska hitta nya alternativa ekonomiska modeller så att vi kan överleva på att skapa konst. Hur ska vi bli hållbara och inte bidra till klimatförändringarna men ändå fortfarande kunna arbeta med det vi gör? Det är inte svartvitt och jag vill inte skambelägga men det är knepigt just nu. Vi måste få till en systemförändring. 

För att återknyta till artikelns inledande fråga så är vårt lokala sammanhang helt enkelt beroende av helheten. Och om det inte är anledning nog att arbeta över landsgränser för att vi på så vis kan stötta varandra och skaffa oss viktiga erfarenheter som får våra organisationer att utvecklas, så har vi den gemensamma och geografiskt gränslösa utmaningen att rädda vår planet att ta itu med. 

Läs mer om de internationella nätverken i artikeln

Trans Europe Halles
Trans Europe Halles är ett europeiskt nätverk för kulturhus inrymt i före detta industrilokaler. Nätverket startades 1983 och har medlemmar i 39 länder. Tillsammans arbetar medlemmarna med att stödja och stärka varandra i viktiga frågor som rör våra verksamhetsområden.
teh.net

Circostrada
Circostrada bildades 2003 med kärnuppdraget att främja utveckling och erkännande av samtida cirkus och gatuperformance på europeisk och internationell nivå. Under åren har nätverket blivit en viktig samtalspartner i dialogen med kulturpolitiska beslutsfattare över hela världen.
www.circostrada.org

European Cultural Foundation
European Cultural Foundation bildades i Genève 1954. Stiftelsen fokuserar på program och bidrag som möjliggör rörlighet och utbyte av idéer och utbildning genom kultur och kapacitetsuppbyggnad. Syftet är att verka för ett Europa där vi kan uttrycka oss, arbeta och drömma fritt, i mångfald och harmoni.
culturalfoundation.eu

Idea Camp 2015
Läs mer om några av de idéer som utvecklades under i Idea Camp 2015 på Subtopia: Tillsammans bygger vi staden.

Tiffany Fukuma
Chef för Trans Europe Halles och har tidigare bland annat arbetat för French ministry of Foregin Affairs i både Tokyo, Japan och Montreal, Kanada. 
karin lekberg
Karin Lekberg
Chef för Subtopia 2002 - 2018. Arbetar idag som kulturstrateg med fokus på stadsutveckling och ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet och uthållighet.
stephane-segreto-aguilar
Stéphane Segreto-Aguilar
Koordinator för Circostrada och chef för internationell utveckling vid Artcena, National Centre for Circus, Street and Theatre Arts i Paris.
Anders Lindgren
Chef för Subtopias kulturinkubator Klump 2011-2018. Anders är utbildad konstnär och numera verksamhetsledare på Mötesplats Steneby.
Subtopia 20 år

Du läser just nu en artikel ur en artikelserie som släpps i samband med Subtopias 20-årsjubileum. Vi vandrar genom historien från Kulturhuset Rotemannen till det som idag är Subtopia.

Fler artiklar