Tillsammans bygger vi staden

Sex idéskapare från Idea Camp i Subtopia delar med sig av sina idéer om hur man kan förbättra städer

Idea Camp 2015 – Build the City, gick av stapeln 23-25 september i Subtopia. Idea Camp arrangeras årligen som en del av European Cultural Foundations (ECF) projekt Connected Actions for the Commons som Subtopia är en del av. Syftet med projektet är att stödja människor och gräsrotsorganisationer att vara med och påverka utvecklingen av det gemensamma.

Årets Idea Camp arrangerades av Subtopia tillsammans med ECF och fokus var hur vi bygger staden. Nedan berättar sex av 50 idéskapare om sina projekt om att förändra och förbättra en stad.

“Permanent utrymme, tillfällig stad”

Irina Paraschivoiu, Rumänien, professionell närområdes-utvecklare

– Min idé handlar om att få ihop ett samarbete mellan samhällen, sociala entreprenörer och markägare, vad det gäller outnyttjad mark eller oanvända byggnader, oavsett om platserna är privat eller statligt ägda. Den här processen inkluderar metoddesign och ska handla om att samhällen ska definiera vilka användningsområden som behövs. Hur oanvända utrymmen kan användas ska vara ömsesidigt gynnande för både samhället och landägarna. Detta kan kanske leda till permanent användning eller till och med till skapandet av en lagstruktur för den här sortens tillfällig användning. Idea Camp har varit en väldigt bra plats för att interagera med andra människor och hitta gemensamma idéer. Vi har till och med diskuterat möjligheten att ha en gemensam manual för hur man kan aktivera områden.

“Vykort hemifrån”

Julia Heslop/Enrico Forestieri, Storbritannien/Italien, Konstnär/Arkitekt

– Den här idén handlar om att överbrygga olikheter mellan olika samhällen genom deltagande och aktivitetsstrategier. Två samhällshubbar, en i varje grannskap, ska få ett nätverk av invånare att bygga en alternativ karta av det andra grannskapet, genom att skapa egna vykort. Projektet handlar om hur du ser saker från utsidan. Sedan är tanken att när dessa vykort är producerade, så ska de färdas tillbaka till hubben de föreställer, där de olika avbildningarna läggs ihop till en helhet för att visa hur området ser ut utifrån. Då kommer de att se vilka problemen är och hur de kan lösas genom kreativt deltagande. Folk har verkligen utmanat vår idé, vilket är bra. Ett av huvudproblemen är hur du får andra att delta i den här idén. Hur vi kan involvera människor och göra dem intresserade av idén.

“Platser för konst, välgörenhet och framsteg”

Mohab Saber, Egypten, kulturledare

–  Tanken är att utforska området i Alexandria. Vi vill återanvända oanvända områden till konst och kultur. Dessutom, eftersom det är väldigt nära en turistattraktion, så kan vi bjuda in turister i området som med hjälp av en karta kan hitta attraktioner, caféer och aktiviteter. Vi vill ändra platsens rykte. Jag kommer att ta med mig mycket inspiration och många idéer från Idea Camp, även framgångshistorier från andra som kan hjälpa mig att förbättra min idé och se mer detaljer.

“LaFábrika detodalavida”

Pedro Salguero, Spain, Student/Project Manager

– Vi vill starta ett deltagarprojekt för att ge medborgare möjligheten att delta i det politiska livet. Vi vill att icke vinstdrivande organisationer, företag, staten och invånare ska få jobba tillsammans och bestämma vad som ska hända i ett område. LaFábrika, Lfdtv, är en fabrik och en plats som vi vill ska vara tillför medborgarnas egna idéer. Alla resultat måste vara baserade på det gemensamma. Vi skulle vilja skapa en urban plan mellan alla dessa deltagare. På Idea Camp har jag skapat nätverk, delat information och fått dela idéer om det gemensamma med andra organisationer. I Subtopia har jag även mött den bästa kulturplatsen i Europa.

“Transurbanistaz”

Sabina Ostermark, Sverige,  kulturproducent

– Idéen handlar om att genomföra en workshop-turné runt om i Karlstad, på fyra olika ställen. Anledningen är att vi vill adressera ett antal frågeställningar om platsens identitet och kulturens betydelse och dess olika form. Kultur kan ju vara många olika saker. Vi vill öka det civila samhällets inflytande i stadsutvecklingen och vara en möjliggörare för de som inte syns idag. Vi har sett ett behov av att utveckla hur en vanlig medborgare både får ta del av beslut och vara en aktiv del av dem, men också hur deras komeptens och kunnande tas till vara. Jag kommer framförallt att ta med mig ny kunskap från Idea Camp. När vi först kom hit hade vi en viss uppsättning projekt, men i och med Idea Camp har projekten förändrats, kanske inte Transurbanistaz, men infallsvinklar har tillkommit.

“Omsorg i staden”

Silvia Nanclares, Spanien, Skribent och delaktig i könsrollskooperativ 

– Huvudfrågan handlar om hur vi uppfostrar barn i städer och hur vi vill göra det. Viktigast av allt är tanken att vi kan göra det på ett kollektivt sätt. I stora städer som Madrid har vi inga statliga budgetar för omsorg, så de flesta barn uppfostras i hemmet. Vi vill sätta den här frågan på den politiska agendan. Vi vill också skapa en forskningsgrupp, kartlägga grannskapet och se vilken sorts infrastruktur som finns för att uppfostra barn och sedan dela med oss av vad vi har kommit fram till i en podcast. En Feministisk ingångsvinkel är grunden. Det har verkligen varit användbart för mig att kunna dela med mig av mina idéer till svenskar, under Idea Camp. Det är fantastiskt hur det statliga systemet här uppmuntrar barnuppfostran. Vi får se vad vi kan göra tillsammans, hur vi kan ändra systemet i Spanien.