Gör det tillsammans!

Gör det tillsammans
Foto: Tomas Lipczynski

När man promenerar med Cesar Fulgencio genom Alby är det alltid någon som hälsar och ofta någon som kommer fram för att prata. Delvis för att det var här Cesar växte upp efter att ha kommit till Sverige (familjen flyttade hit eftersom hans pappa var med och öppnade Filippinernas ambassad i Stockholm 1979) men framförallt är det för att han har arbetat med barn och unga i Alby i 30 år. Först som kamratstödjare i Albyskolan och därefter på Subtopia som hjärnan bakom ungdomsverksamheten Do It Together. 

Planen var att bli serietecknare men när Cesar kom tillbaka till Alby efter att ha pluggat på annan ort i två år var det något som inte stämde:

– Jag började läsa om vad som hände i Alby i tidningarna. Det var knarkförsäljning och annat som inte stämde med hur jag upplevde att det var när jag växte upp här. Sånt fanns väl inte? Men det var mitt naiva unga jag som inte hade sett det. Så när jag kom tillbaka började jag engagera mig mer. Jag jobbade med fritidsgården Café Pausen och Scenskolan Fejm och någonstans på vägen började jag jobba som kamratstödjare i Albyskolan.

Till en början fanns inte resurserna på Kulturhuset Rotemannen, som Subtopia hette då, för att Cesar skulle kunna arbeta heltid med enbart barn- och ungdomsverksamhet. Han axlade även roller som till exempel vaktmästare, konferensvärd och scentekniker. Men från 2012 har han på heltid kunnat utveckla Subtopias kreativa ungdomsverksamhet som fick namnet Do It Together

– Det var under en workshop om utvecklingen av min verksamhet som Subtopias dåvarande chef Karin Lekberg sa: “Det är som det där begreppet DIY, Do It Yourself, men i din verksamhet Cesar är det mer gör det tillsammans. Den borde heta Do It Together.” Och det stämmer för samarbete har alltid varit kärnan i det jag gör, både med ungdomarna och andra organisationer, berättar Cesar och fortsätter:
Jag kan försöka stångas mot de onda krafterna i samhället med det skulle aldrig hjälpa om jag inte fick stöd av nätverksgruppen, kommunen, polisen, föräldrar, skolor. Alla är lika viktiga i förändringsarbetet. 

“Den här typen av breda samarbeten mellan flera lokala aktörer; skolorna, Subtopia, Botkyrkabyggen och nätverksgruppen, väver också samman många olika goda visioner om att skapa en bra uppväxtmiljö för barn och unga. Hoppas på mer av detta i framtiden!”

Nathan Öhrn, Botkyrka kommuns områdesutvecklare i Alby.
Vi är Botkyrka

Tillit och misslyckanden

En annan grundläggande byggsten för Cesars arbetssätt är tillit. För att kunna påverka och få till någon form av förändring måste man börja med att bygga upp en relation. Därför är tillit också ett viktigt förändringsverktyg menar Cesar:

– Resultatet av mitt arbete ska vara att de unga jag arbetar med får mod att vara sig själva. När de uppmuntras att göra saker som de inte vågat tidigare så utvecklas de och deras självförtroende växer. Men för att de ska fungera måste jag ha byggt upp en “safe zone”.

Foto Tomas Lipczynski.

Cesar beskriver hur det hänger samman med att misslyckas. Är man rädd för att misslyckas och att vara pinsam är risken stor att man heller inte våga prova nya saker och utmana sig själv. Cesar ger ett exempel på hur han avdramatiserar misslyckandet så att det inte ska bli ett hinder till exempel under en danslektion:

– Jag ber dem göra något de aldrig testat tidigare: “Nu ska ni ta er ner till golvet på ett sätt ni aldrig gjort förut och ni ska göra det så fult ni kan! Det är bara vi här och ni kan inte göra fel för det finns inget rätt eller fel i det här.” Det är viktigt att jag är en förebild i misslyckandet och visar att det inte är så farligt. Man dör inte av att råka vara pinsam!

Att bygga självförtroende tillsammans

En viktig samarbetspartner är skolor. Det är en självklar plats om man som Cesar vill möta ungdomar som kanske inte självmant söker sig till Subtopia – alla går i skolan. Do It Togethers arbete i skolor blir också ett komplement till skolarbetet. Cesar samarbetar med ämneslärare och skapar projekt kring teman som kan vara svåra att fördjupa sig i på de vanliga lektionerna. Exempelvis mod. Vad är mod och hur ska man våga vara modig? Resultatet kan vara en föreställning eller film som visas för resten av skolan, släkt och vänner. Cesar menar att med kultur som verktyg kan elever få skina på ett sätt som kanske inte avspeglas i vanliga betyg:

– I flera skolprojekt som jag arbetat med har elever berättat hur de vi gjort stärkt deras självförtroende. Att de klarat något de inte trodde de skulle kunna för att det var ett annat arbetssätt än det vanliga skolarbetet. 

“Jag tyckte att mina elever växte med ansvaret och uppmärksamheten som projektet fick. Det är speciellt att få vara med och göra något som är på riktigt!”

Mathilda Rawley Isaksson, bildlärare Kvarnhagsskolan.
Fotograf Alex Hinchcliffe.

“Jag har haft svårt för att stå inför folk och pratat om olika saker men efter detta projekt så är det inte någon big deal för mig och det vill jag tacka för.” 

elev Björkhagaskolan

Men det är inte bara skolor som är samarbetspartners, även bostadsbolag anlitar ofta Cesar för att skapa projekt i deras bostadsområden. I exempelvis Alby har Do It Together arbetat med flera muralmålningsprojekt i samarbete med både Botkyrkabyggen och Victoriahem. Bland annat kan man numera njuta av en mycket speciell rymdmålning och ett tunnelbanetåg fyllt av annorlunda passagerare, båda målade av ungdomar i olika projekt. 

Tillgänglighet och samarbeten

Önskan att vara tillgänglig för så många som möjligt har resulterat i ett popup-koncept där en liten bit av Do It Together kan dyka upp närapå var som helst. En annan aspekt av tillgänglighet är ekonomisk. Inte alla har råd att åka bort eller betala för spännande lovkurser när de är lediga från skolan. Genom att samarbeta med kommun, bostadsbolag och konstnärer av olika slag har Do It Together lyckats skapa gratis kurser på de flesta skollov sedan 2014. 

– Lovkurserna skapar möjligheter för de som kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna att prova något nytt. Hur ska ungdomarna annars veta vad som passar dem, om de aldrig får chansen att prova? Beroende på var du växer upp kan du riskera att sättas i ett fack. De där facken blir en mur som hindrar dig från att prova dig fram utifrån dina egna önskningar om hur du vill leva. Så vi finns här som ett hjälpmedel för att riva murarna.

”Jag tyckte det var roligt att kunna måla något som man kan titta på senare i framtiden och som alla kan se också. Det var roligt att se hur andra tänker och tycker och uttrycker sig.”

elev Kvarnhagskolan

Örat mot marken

Att möjliggöra är grunden för hela Subtopia och för Cesars del avspeglas det i allt han gör. Finns det ett behov av att ha någonstans att dansa, då ordnar han en öppen dansstudio en gång i veckan. Det gäller att ha örat mot marken enligt Cesar. Vad behövs just nu? Och ur det kan Do It Together växa och utvecklas organiskt. Sessionerna i dansstudion ledde till att det skapades en dansgrupp. Förfrågningar från olika samarbetspartners ledde till att det också har skapats en kör. Kanske kan dessa grupper bli första steget på en professionell karriär för några ungdomar. Oavsett får de möjlighet att utvecklas, skapa något eget tillsammans och ta ansvar. 

Roliga och viktiga händelser:

L.E.K 2003–2013
L.E.K. (Livet, Evigheten och Konsten) var ett projekt som startade 2003 där olika unga dansgrupper skapade en föreställning som sedan turnerade runt. Syftet var att genom arbetet med dansföreställningen skapa vänskapsband mellan ungdomar från olika delar av Botkyrka. Projektet växte och inkluderade senare även andra delar av Stockholmsregionen.

Subfuzion 2006–2018
Subfuzion var en ungdomsdriven förening som utvecklade verksamhet och skapade projekt som demokratidag och dansfestivalen Danzion. 2008 tilldelas föreningen utvecklingsstipendium ur Anna Lindhs Minnesfond.

Avtryck 2013–2014
Ungdomar från Botkyrka, Ljusne, Norrsundet och Hofors skapade tillsammans med en regissör, en dramatiker och en koreograf en dansteaterföreställning om deras plats i världen. Den gemensamma nämnaren var att bruksorter och förorter ligger en bit bort från det som upplevs som centrum. Detta var ett tillfälle för ungdomarna att själva få berätta hur de såg på sig själva, sin plats, och sin framtid. 

Toqqortat 2014
I ett samarbete med bland annat Circus Effects Network, Grönlands Nationalteater och Circus Arts deltog Subtopia i ett projekt i Nuuk på Grönland. Do It Together arbetade tillsammans med ungdomar från Nuuk som var en del av föreställningen Toqqortat.

Do It Togethers Popup 2012 – pågår
Ett koncept som togs fram för att nå ut till fler barn och unga. Popupen flyttar ut delar av verksamheten till allmänna platser ofta i samarbete med bostadsbolag som vill skapa trevnad i sina bostadsområden. Syftet för Do It Together är att vara tillgänglig för fler, skapa social sammanhållning och lära känna nya ungdomar.

Kultur som sommarjobb 2015 – pågår
Varje år kommer några av Botkyrka kommuns sommarjobbare till Subtopia för att arbeta med kultur på lovet. De kan till exempel hjälpa till att leda sommarkurser, sätta upp en musikal eller skapa en film. Ibland får ungdomarna senare timanställning på Subtopia som allt från publikvärdar till projektassistenter. 

Fenix 2020 – pågår
Botkyrkabyggen, som äger Alby centrum, har givit Do It Together uppdraget att förbättra gemenskapen och stämningen i Alby centrum. Varje månad görs ett nedslag på Alby torg med allt från yrkescoachning till julmarknad, ofta i samarbete med andra organisationer.

Muralmålningsprojekt 
Runt om i Alby finns muralmålningar skapade i samarbete med boende, skolor och bostadsbolag. Syftet är att göra albyborna stolta över sitt grannskap men det har även använts som ett sätt att stärka banden mellan barn från olika skolor i Alby. 

Cesar Fulgencio
Cesar växte upp i Alby och började tidigt arbeta som kamratstödjare i Albyskolan. Cesar har arbetat i Subtopia sedan invigningen 2002. 2012 startade han Do It Togehter vilket är Subtopias barn- och ungdomsverksamhet.
Subtopia 20 år

Du läser just nu en artikel ur en artikelserie som släpps i samband med Subtopias 20-årsjubileum. Vi vandrar genom historien från Kulturhuset Rotemannen till det som idag är Subtopia.

Fler artiklar