Subtopia år 2042

Krister Kalte och Cathrine Zander håller tal Subtopia 20 Foto: Björn Babba Callius
Foto: Björn Babba Callius

Det har hänt en del under de tjugo år som Subtopia funnits. Vad kommer hinna hända under de kommande 20 åren? Vi lät Krister Kalte, VD för bolaget Upplev Botkyrka, som Subtopia är en del av, titta i kristallkulan tillsammans med Subtopias chef Cathrine Zander. Hur ser Subtopia ut på 40-årsjubileet?

Krister: Om 20 år är vår kärna den samma. Vi är fortfarande en plats för konst, kultur och samhällsengagemang. Vi kommer att arbeta med att blanda olika branscher och olika samhällssektorer och vi är alltjämt en plats för invånarna i Botkyrka. Allt det kommer att bestå.

Cathrine: Ja, men exakt vad Subtopia innehåller och vilka som finns här om tjugo år, det kan vi inte veta. Det ska vi inte veta. Vi har alltid varit flexibla och haft örat mot marken. Jag tror att det är en del av vårt framgångsrecept. Vi har ställt frågorna: vad behövs nu och på vilket sätt är vi angelägna? Men det finns drömmar och idéer förstås! Som att integrera techbranschen i vårt kulturkluster. Utveckla vår uppskattade barn- och ungdomsverksamhet känns också angeläget.

Krister: Jag håller med. Korsbefruktning mellan branscher och att blanda unga förmågor och etablerade proffs är spännande mixar som det kommer intressanta saker ur!

Subtopia firade 20-år genom att bjuda Botkyrkabor på kalas med tårta, cirkusföreställning och massor av prova på. Foto: Björn Babba

Cathrine: Rent fysiskt är det inte alltför långt borta att vi utökat vårt lokalbestånd. Vi är redan i startgroparna för ytterligare en stor studio och det vore fantastiskt att få utveckla vackra Alby Gård, som stått tom bredvid Subtopia i 6 år. Kanske har vi flera studior kring Hangaren.

Krister: Jag tror som du att vi tagit fler lokaler i anspråk eftersom klustret av kulturföretag som hyr av oss vuxit. Jag kan tänka mig att det etablerat sig fler produktionsbolag, utbildningar på högskolenivå, myndigheter och större företag eftersom de vill vara en del av det här sammanhanget. Och att det även har byggts nya lokaler för kulturproduktion som är anpassade utifrån digitala behov. Det vore en fantastisk utveckling.

Cathrine: Jag tror det kommer att ha hänt jättemycket i hela Alby. Nya typer av bostäder, fler arbetsplatser och fler skolor etablerade här i omkring. Det skulle göra att Subtopia hamnar i en annan typ av bebyggelse och mycket mer mitt i smeten så att säga, vilket vore fint.

Krister: Dagvattenparken nere mot Albysjön kommer också att bidra till området. Det pratas även om att bygga över E4:an för att länka ihop hela norra Botkyrka och det skulle betyda mycket för oss.

Cathrine: Och Stockholm South Business District1 som växer fram i grannkommunen Flemingsberg kommer också ge oss möjligheter vad gäller samarbeten och besökare på ett sätt som inte funnits tidigare.

Krister: Här i Botkyrka kommer vi att ha nya handelsplatsen Södra Porten2 i vår närhet som vi säkert har en relation med. Och när förbifart Stockholm är klar kommer det helt plötsligt ta endast en kvart från norra Stockholm hit. Då tror jag att Subtopia har en bra geografisk placering som kommer spela jättestor roll för vår framtid.

Cathrine: Om tjugo år tror jag Subtopia har en ännu viktigare roll som modell för hur man kan kombinera samhällsnytta med kommersiella intäkter och arbeta utvecklande inom våra branschområden. Att det här är en plats som många kopierar runt om i Sverige.

Krister: Jag håller med. Och att man ser vikten av att det här från allra första början var ett politiskt initiativ och att det, tillsammans med drivna tjänstemän och anställda, bidragit till att platsen blivit så livskraftig och viktig. Så jag hoppas att när man om fyrtio år tittar i backspegeln ser vilket bra initiativ detta var och vilket stort värde det inneburit för våra branscher och framförallt för platsen Botkyrka. Och som du säger, att Subtopia blivit modell för fler liknande platser runt om i landet.

Krister och Cathrine om 20 år

Krister Kalte är en 76 år gammal pensionär som skyr solstolen och istället arbetar volontärt med samhällsnytta och egna projekt. Cathrine Zander har hunnit bli 62 år och är ägare av en rullskridskoarena där hon sköter DJ-båset som ingen annan. Båda två är hedersgäster på 40-årsjubileumet, inbjudna av en helt ny stab unga förmågor som tagit över utvecklingen av Subtopia.

1 Stockholm South Business District är en utveckling av Flemingsberg med bostäder, företagsetableringar utbildning och kultur. När området står klart beräknas det härbärgera 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 dagliga.
2 Södra Porten är en handelsplats som utvecklas i området Eriksberg på båda sidor om E20/E4an.

Krister Kalte
Krister Kalte
VD för Upplev Botkyrka AB
Cathrine Zander
Chef för Subtopia
Subtopia 20 år

Du läser just nu en artikel ur en artikelserie som släpps i samband med Subtopias 20-årsjubileum. Vi vandrar genom historien från Kulturhuset Rotemannen till det som idag är Subtopia.

Fler artiklar