PRESSMEDDELANDE KLUMPOLOGI

Subtopia driver kulturinkubatorn ”KLUMP Subtopia” eftersom vi tror att samhället gynnas av rikliga mängder kultur. Men har vi rätt? I samband med att nya boken ”Klumpologi – så funkar en kulturinkubator” släpps 15 februari arrangeras en seminariedag på ämnet.

Hör kultur och företagande ihop? Den frågan ställer sig Subtopia i nya boken ”Klumpologi – så funkar en kulturinkubator” som släpps 15 februari och firas med seminariedag på ämnet samma dag.

Intresset för de kulturella och kreativa branscherna som betydelsefulla för regional tillväxt är stort. Subtopia driver kulturinkubatorn ”KLUMP Subtopia” eftersom vi tror att samhället gynnas av rikliga mängder kultur. Men har vi rätt? Ger kulturföretagandet mer kultur åt samhället? Hur skapar man hållbarhet i kulturskapande? Behövs det inkubatorer som specialiserar sig på kulturföretagande?

Boksläppet firas med ett halvdagsseminarium på ämnet kultur och företagande där kulturskapare, konstnärer, forskare, näringslivsexperter och politiker möts på scenen för att samtala om och kring kultur och företagande. Inspirationsföreläsare och moderator för dagen är David Karlsson (idéhistoriker, kulturskribent och grundare av Nätverkstan Kultur).

PÅ SCENEN (09.00-12.00)

Saadia Hussein är verksam som konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog i Stockholm. I rollen som konstnärlig ledare leder Saadia konstprojekt på olika orter med fokus på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet. Den kreativa processen är ett viktigt verktyg i hennes arbete och Saadia har utvecklat egna metoder och lett processer som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande.

Saaida Hussein
Saaida Hussein

Mikael Ahlström är founding partner i Procuritas samt ordförande i Mitt Alby. Mikael är en filmfantast och har tagit sitt intresse för film ett steg längre genom att investera i svenska långfilmer. Hittills har han investerat i 12 filmer, däribland: Millennium, Snabba Cash och Hundraåringen. Mikael är också grundare och ordförande för den ideella föreningen Charity Raring, ledamot i Millesgårdens styrelse samt grundare av Stiftelsen Chelha som främjar demokratiutveckling och utbildning.

Mikael Ahlström
Mikael Ahlström

Sofie Grettve är jurist på Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF) med examen från London School of Economics och Stockholms Universitet. Sofie har riklig erfarenhet av arbete både inom reklam och marknadsföring i London och Paris och sitter med i bland annat i Kulturrådets referensgrupp för MU-avtalet och KLYS (nätverk för upphovsrätt samt Konstnärsnämndens referensgrupp för Konstnärsguiden).

Sofie Grettve
Sofie Grettve

Wille Christiani är konstnärlig ledare, VD och grundare av Circus Arts AB. Ett cirkusföretag med bas i Subtopia som skapar och producerar egna cirkusföreställningar samt levererar artister och koncept till events. Sen starten 1999 har ca 15 föreställningar skapats som nått ut till över en halv miljon människor i Sverige och Europa. Ca 1500 events har genomförts och nått över en kvarts miljon människor. Circus Arts AB är till 100 % egenfinansierade. Utöver arbetet som konstnärlig ledare och VD arbetar han som cirkusartist, riggare, pyrotekniker, regissör och producent.

Wille Christiani
Wille Christiani

Jenny Svensson, ekon. dr, arbetar som biträdande lektor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation vid Södertörns högskola. Hon forskar och undervisar om förändrade förutsättningar för offentliga organisationer inom flera olika fält som kultur, skola och förvaltningspolitik. Jenny har också varit engagerad i forskningsprojektet ”Kampen om kulturen, Entreprenörskap, översättning och makt.” (ej på bild).

Seminariedagen inleds med morgonfika innan programmet från scenen startar kl. 09.00. Lämna gärna bilen hemma så bjuder vi på resa med RättBuss – en rullande kulturplattform som tar dig t&r från cityterminalen till Subtopia, buss avgår kl. 08.00 och åter igen efter lunch kl. 13.00.

Datum och tid: 15:e februari 2016 kl. 08:30 – 13:00
Pris: 300 – 600 kr exlusive moms (i priset ingår boken Klumpologi, morgonfika, lunch och resa med RättBuss)
Plats: Subtopia, Rotemannavägen 10 i Alby, Botkyrka

Som deltagare får du ett exemplar av boken Klumpologi – så funkar en kulturinkubator, en inspirationsbok där bland annat Lars Strannegård (rektor vid Handelshögskolan), Agnes Fischer (social entreprenör och grundare av Boodla), Alexandra Mörner (styrelseordförande Ax Foundation) och Nikeisha Andersson (filmare och grundare av Nikeisha Andersson Film) medverkar.

Boken Klumpologi – så funkar en kulturinkubator är formgiven av Daniela Juvall, finansierad av European Cultural Foundation genom nätverket Connected action for the commons. Seminariet ”Kultur och företagande – en bra idé?” är sponsrat av Mitt Alby.

KLUMP Subtopia är en inkubator och en arbetsplats för innovation och idéer, delfinansierat av Botkyrka kommuns näringslivsenhet. Här arbetar entreprenörer med att utveckla sina visioner till hållbara företag inom de kulturella, sociala och kreativa näringarna. Läs mer om KLUMP.

KONTAKT PRESS
Josefina Larsson
josefina.larsson@subtopia.se
+46 73 960 70 48

bk_logo          ecf_logo

mitt_alby_logotyp

Subtopia är en produktionsplats för kultur i Alby, Botkyrka. Vi fyller våra 15 000 kvm med samtida cirkus, filmstudior, urban konst, dans och musik. Besök oss här.