Vad är hållbarhet?

Klumpfrukost denna gång har temat "Vad är hållbarhet, egentligen?" Ann-Sophie Köping, lektor vi d Södertörns högskola, berättar om Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling. Därtill frukost och förstklassiga nätverk inom kreativa näringar och socialt entreprenörskap.
9 november kl. 09:07 - 10:37

Vad är hållbarhet?

Den här artikeln har arkiverats, och är inte längre aktuell.

Alla talar om Hållbar Utveckling, men vad innebär egentligen hållbarhet? Den 9 november får du svaren när Ann-Sofie Köping från Södertörns Högskola kommer till Klumpfrukost för att berätta om hållbarhet och Agenda 2030.

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle som 2015 antogs av FN. Agendan har 17 delområden, och är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Målen är att vi fram till 2030 ska:
• Avskaffa extrem fattigdom
• Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• Främja fred och rättvisa
• Lösa klimatkrisen
De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: Ekonomisk Hållbarhet, Social Hållbarhet och Miljömässig Hållbarhet.
Läs mer om målen på http://www.globalamalen.se/.

Ann-Sofie Köping Olsson är lektor på Södertörns högskola inom organisationsteori och ledarskap, där hon var med och startade och under 10 år drev utbildningsprogrammet Konst, kultur och ekonomi. Hennes forskning handlar framförallt om kulturorganisationer och organisationskultur. Hon har studerat reklambyråer, symfoniorkestrar och en fri teatergrupp. För närvarande arbetar hon med utvecklandet av en masterutbildning i Ledarskap för hållbar samhällsutveckling, med fokus på FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. Hon är också styrelseledamot i Statens Kulturråd.

Synnerligen välkommen, glöm inte att anmäla närvaro så snittarna räcker, till klump@subtopia.se