Federation 2017

- en konferens kring frågor om organisering och demokratisering med deltagare från hela den sociala gräsrotsrörelsen. Under tre dagar ska erfarenheter delas, samtal och diskussioner föras kring visioner om ett samhälle präglat av gemenskap, hopp och solidaritet.

Federation 2017

Den här artikeln har arkiverats, och är inte längre aktuell.

De senaste åren har Sverige sett en uppkomst av nya sociala rörelser. Allt fler har sett det meningsfullt att samlas och agera kring samhällsfrågor där den etablerade demokratiordningen brustit. Engagemanget under flyktingmottagandet 2015 var en väckarklocka och nyligen har människor även mobiliserat fackligt, i protest mot nedmonteringen av välfärden och mot sociala orättvisor. När de sociala och demokratiska rättigheter som vunnits under 1900-talet nu hotas vill allt fler agera för en fördjupad och inkluderande demokrati, där var och en deltar och bidrar efter förmåga.

Federation 2017 är en konferens kring frågor om organisering och demokratisering. Deltagarna kommer från hela den sociala gräsrotsrörelsen. Under tre dagar ska erfarenheter delas, samtal och diskussioner föras kring visioner om ett samhälle präglat av gemenskap, hopp och solidaritet. Syftet med konferensen är kunskapsöverföring och inspiration och att stötta och stärka varandra i de utmaningar som finns i dag och de som kommer i framtiden. Syftet är även att bygga nya allianser och påbörja en ny plattform för samarbete.

Deltagare bl.a från:
Demos Stockholm, Musketörerna i Rågsved, Nätverket Ort till Ort,Demokratisk Omställning, Nätverket Linje 17, Allt åt Alla Stockholm och special inbjudna gäster.

Federation 2017 görs i samverkan med Subtopia.