Teamgeneratorns utbildningsprogram

Kostnadsfri utbildning för mikroföretagare. Ansök nu!

Teamgeneratorns utbildningsprogram

Den här artikeln har arkiverats, och är inte längre aktuell.

Vad är Teamgeneratorn?

Teamgeneratorn är en utbildning för samarbete riktat till mikroföretagare (enskild firma, aktiebolag eller motsvarande med 0-4 anställda) som vill utveckla sitt företagande till en ny nivå. Upp till 20 företag antas och indelas i heterogena team, där varje deltagares behov matchas mot det övriga teamets samlade kompetens. Kursledare är organisationskonsulten Erik Allard, som har mångårig erfarenhet av utbildning inom ledarskap, samarbete och grupputveckling.
 
Genom programmet utvecklar du:

  • Färdigheter för effektivt samarbete
  • Färdigheter för ett hållbart ledarskap
  • Verktyg för gruppers utveckling
  • Ett dynamiskt nätverk av mikroföretagare

Kursinnehåll

Kursen består av 5 lärarledda tillfällen med 5 olika teman. Utöver detta träffas teamen själva vid 5 tillfällen.

Tema 1 – Gruppers syfte, mål och identitet. Grunderna för samarbete.
Tema 2 – Systematisk problemlösning (vid konflikt eller annat). Beteendeanalys.
Tema 3 – Gruppers beteendekultur. Att ge och ta emot effektiv feedback.
Tema 4 – Individens inflytande och handlingskraft i gruppen. Vad behövs för att alla ska kunna göra ett bra jobb?
Tema 5 – Grupputveckling och analys av de egna teamen.

Information om höstens utbildningsprogram

Tid & datum:
11 oktober kl. 9:00-15:00
25 oktober kl. 9:00-12:00
8 november kl. 9:00-12:00
22 november kl. 9:00-12:00
6 december kl. 9:00-12:00

+ 5 tillfällen som varje team själva bokar med varandra.
Teamgeneratorn avslutas med ett publikt seminarium i januari.

Plats: Online
Språk: Svenska
Kostnad: GRATIS
Ansökan: Ansök till teamgeneratorn här

Frågor och svar

Vem kan ansöka?

Mikroföretagare från alla branscher (enskild firma, aktiebolag eller motsvarande med 0-4 anställda) som påbörjat sin entreprenöriella resa, eller som vill lyfta en etablerad verksamhet till en ny nivå.

Finns det andra krav?

Du måste ha fyllt 18 år och vara verksam i Stockholmsregionen. Du måste kunna delta vid samtliga mötestillfällen.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Teamgeneratorn finansieras av Tillväxtverket, Subtopia och Lucida genom EU:s strukturfonder. 

Hur ansöker jag?

Ansökan till Teamgeneratorns utbildningsprogram i detta formulär.
Efter ansökan genomförs en personlig antagningsintervju.

När får jag besked om antagning?

Vi återkommer till alla sökande med besked.

Frågor, förslag och funderingar?

Projektledare Martin Q Larsson, martin.qlarsson@subtopia.se
Kursledare Erik Allard, erik@lucida-ab.se

Programmet genomförs av Subtopias inkubator Klump i samarbete med Lucida AB, med stöd av Tillväxtverket och Europeiska Unionen, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

tisdag oktober 11, 2022
09:00
15:00
tisdag oktober 25, 2022
09:00
12:00
tisdag november 8, 2022
09:00
12:00
tisdag november 22, 2022
09:00
12:00
tisdag december 6, 2022
09:00
12:00

Kontaktperson

Martin Q Larsson
Martin Q Larsson
Inkubatorchef Katapult
Ansök till Teamgeneratorn
Välkommen med din ansökan
Har du några frågor?
Ansök till Teamgeneratorn