Through the eyes of a woman

Våra städer är historiskt byggda av män. Har det påverkat hur vi uppfattar, engagerar och interagerar med våra omgivningar? Utställningen och det utforskande arbetet som startade i Nairobi, Kenya, kommer nu till Stockholm.

Through the eyes of a woman

Den här artikeln har arkiverats, och är inte längre aktuell.

“Through the eyes of a woman” är en öppen utställning och ett utforskande arbete som startade i Nairobi, Kenya. Utställningen utforskar genom konst kvinnans perspektiv i samhället, olika maktstrukturer, våra offentliga rum och ställer oss frågan: Hur skulle våra städer se ut om de historiskt varit byggda av kvinnor?

Nu kommer utställningen till Stockholm, Subtopia och Studio 3. Under tre dagar mellan den 5 – 7 december kommer kenyanska och svenska konstnärer och arkitekter att bygga installationer i ett vidare utforskande och en öppen process där alla inbjuds till diskussion och interaktion.

Föreställningen är öppen dagtid och efter kl 17 bjuder vi in till diskussion och interaktion på olika sätt.

Tisdag 5 December kl 17: kommer inbjudna gäster tillsammans med publiken att tillsammans diskutera och fundera kring hur våra städer skulle se ut om de historiskt varit byggda av kvinnor. Vi får lyssna till verksamma konstnärer och arkitekter som delar med sig av sina historier och erfarenheter.

Onsdag 6 December kl 17: poppar vi popcorn och bjuder in till film visning av Girl Power.

Torsdag 7 December kl 17: anordnas ett Creative Lab tillsammans med Kvinnors byggforum som sätter igång våra tankar och ger perspektiv på tankar kring kvinnan, staden och det offentliga rummet. Efter sessionen avslutas utställningen och vi skålar och knyter ihop påsen för denna gång.

Anmäl gärna till pia.jonsson@arkitekterutangranser.se

Utställningen anordnas av Arkitekter utan gränser (SE) i samarbete med
Hope Raisers (KE) med stöd från Creative Force, Swedish Institute.

Mer info: throughtheeysofawoman.net och Facebookeventet Through the eyes of a woman Stockholm.