creARTive får tillökning

Spelutveckling och kreatörsnätverk när intresseorganisationen för kulturinkubatorer växer.

creARTive får tillökning

Spelutveckling och kreatörsnätverk när intresseorganisationen för kulturinkubatorer växer med fyra nya medlemmar: Go Business, NetPort Science Park, East Sweden Game och High Coast Creative.

I fredags beslutades att creARTive får fyra nya medlemmar spridda över hela Sverige. Go Business ger stöd till människor som vill leva på sin passion i de norra delarna av Sverige med två olika inkubatorsprogram.

– Men det bästa vi erbjuder är ändå nätverket av entreprenörer som delar liknande utmaningar, säger verksamhetsledaren Marcus Olsson. Och eftersom vi har hjärtat i de kreativa näringarna är det jätteviktigt för oss med denna möjlighet till kunskapsutbyte och att tillsammans kunna påverka beslutsfattare. 

Niclas Melin på NetPort Science Park i Karlshamn som har digitala medier som ett av tre fokusområden, håller med:

– Vi vill lära känna fler främjare inom KKN* och vi hoppas hitta nya samarbeten och projektmöjligheter. Medlemskapet passar också väl in nu när vi expanderar med ett nytt hus med bland annat biosalong, konserthall och utställningsytor.

Den tredje medlemmen som välkomnas är East Sweden Game, ett community och en samlingsplats för alla spelutvecklare i Östergötland. Tomas Ahlström är verksamhetsansvarig: 

– Vi har känt att de traditionella inkubatorerna inte riktigt pratar samma språk som vi. De som kommer till oss drivs i första hand av att skapa en unik upplevelse snarare än att ha en perfekt affärsmodell. När vi började samtala med creARTive kände vi genast att vi delar många erfarenheter. 

High Coast Creative med säte i Örnsköldsvik, är ett annat nätverk, med fokus att stötta kreatörers förutsättningar till bra affärer. Ordföranden Johanna Forsberg  ser medlemskapet i creARTive som ytterligare förstärkning:

– Vi blir starkare själva genom att bli del i en bredare plattform. Våra kreatörer får fler kontakter och delaktighet i frågor som rör KKN. 

Så vad kan dessa nya medlemmar förvänta sig under det kommande året? På agendan finns bland annat uppvaktningar hos kulturdepartement och näringsdepartement, etablering av kontakter med myndigheter och organisationer, samt en satsning på ett nordiskt-baltiskt nätverk av kulturinkubatorer.

Medlemmar i creARTive från och med 29 maj 2020

Klump, Transit, Site, eXpression, Xplot, Brewhouse, HUB063/Klump Östersund, Go Business, NetPort Science Park, East Sweden Game, High Coast Creative

*KKN är en förkortning för Kulturella och Kreativa Näringar