Hangaren – där det omöjliga blir möjligt

hangaren
Race Horse Company. Foto Petter Hellman.

För det otränade ögat framstår byggnaden som ganska oansenlig. Med sin gråa korrugerade plåtfasad liknar Hangaren en genomsnittlig industrifastighet som huserar billackeringsfirmor eller däcklager. Men skenet bedrar. Vad som en gång var ett industrilager har inom loppet av ett drygt årtionde utvecklats till en unik scen för cirkus och andra evenemang, inte bara i Stockholm utan också nationellt.

Men vi tar det från början.
När den biträdande projektledaren Per Ola Olsson 2008 kommer i kontakt med det som ska bli Subtopias största lokal för evenemang är han entusiastisk. Genom sin roll som teknisk samordnare i det kommunala bolaget Upplev Botkyrka är han väl bekant med Subtopias verksamhet – och det första intrycket är minst sagt bra.

– Det var en fantastisk volym i hallen. Och sedan fanns det ju jättefina förutsättningar i övrigt, som lastintag och en kontorsdel som kunde användas som ”back office”. Allting fanns.

hangaren

Till att börja med behöver taket höjas för att Hangaren ska fungera som en scen för cirkus, något som inte görs i en handvändning. Men tack vare att lokalen är byggd i moduler visar det sig vara möjligt att ersätta delar av takkonstruktionen och därmed dubblera takhöjden, från 6 till drygt 12 meter.

Nästa utmaning blir att isolera byggnaden. Att använda konventionell isolering är nämligen uteslutet eftersom det skulle kräva en förstärkning av väggarna, vilket i sin tur skulle spräcka budgeten. I stället tvingas byggarbetslaget hitta andra alternativ. Lösningen blir ett lättviktsmaterial som till slut godkänns för användning.

– Jag minns att det såldes in som isolering för en rymdkapsel, men jag vet inte… Kanske var det bara ett försäljningstrick, säger Per Ola Olsson.

När Hangaren väl står klar och invigs i september 2010 påbörjas en ny fas i vilken publiken och kulturaktörer ska lockas till Botkyrkas nya evenemangsarena. Den stora lokalytan gör den både unik och mångsidig. Närheten till E4 och möjligheten att nå lokalen med tunga transporter för scen och teknik är också en fördel.
Men det finns också utmaningar.

– Är det för långt från staden? Kommer folk ta sig hit? Men vi gjorde research och insåg att det kunde finnas fördelar med platsen. Samtidigt innebar de många användningsområdena en utmaning när den väl skulle marknadsföras, säger Lotta Westerberg, konferens och evenemangschef under de första åren med Hangaren.
 
För även om den lanseras som en ny, stor scen för cirkus rör det sig om en multiarena med flera ändamål. De första kunderna är produktionsbolaget Meter som spelar in tv-programmet ”Helt Magiskt” i lokalen. Samtidigt finns det planer på att arrangera företagsevenemang, stora middagar, mässor och filmproduktion.

Tv-programmet Helt Magiskt, Meter film för TV 4. Foto Gunnar Seijbold.

Kerstin Fagervall, som tar över efter Lotta Westerberg, lägger under sina första år ned mycket tid på att träffa representanter för olika branscher. Bara att få dem till Alby visar sig vara en utmaning. Flera är tveksamma till att förlägga sin produktion i förorten och ser inte möjligheterna som finns med lokalen.

Efter ett tag blir det uppenbart att Hangaren inte kommer att utnyttjas för åtminstone ett av de tilltänkta användningsområdena, nämligen långfilm.

– Det var för dyrt att spela in film i Sverige. Vi kunde få vissa delar av en långfilm som spelades in, men där tog det stopp. Man valde att spela in utomlands i stället, berättar Kerstin Fagervall.

Bättre går det med tv-produktion och konserter. Framför allt uppskattas Hangaren av artister, som får vara ifred under sin kreativa process, utan de distraktioner som Stockholms innerstad erbjuder. Och när bandet The Knife 2013 väljer att förlägga en av sina spelningar under deras Shaking The Habitual-turné i Hangaren tror Kerstin Fagervall att motgångarna är över. Bokningen genererar medieuppmärksamhet och leder till att fler stora namn får upp ögonen för Botkyrkas arenatillskott. Exempelvis Roxette och Lars Winnerbäck väljer Hangaren för att förbereda sig inför kommande turnéer.

– Vi började verkligen synas, det snackades om oss på stan. Vartefter blev namnet så känt, också tack vare cirkusdelen, att det skapades en trygghet kring hela varumärket. Då började fler våga ta sig dit.

Men kanske är det först 2018 som det definitiva genombrottet sker. Tv-produktionen Talang och Bergmanfestivalen lockar en bred och till viss del ny publik till Botkyrka samtidigt som Subtopia och Hangaren får alltmer uppmärksamhet.

Bortom stjärnglansen från stora artister och bekräftelsen från övriga kulturbranschen har Hangaren också spelat en viktig roll som mötesplats. Helena Halling, som är producent för cirkus på Subtopia sedan 2017, betonar lokalens betydelse för just cirkus. Hon syftar framför allt på branschmässan Subcase, som anordnats sedan 2009, där arrangörer och artister inom samtida cirkus kan mötas, utbyta idéer och så frön till nya produktioner.

– Subcase har utgjort en viktig mötesplats för branschen och tack vare Hangarens flexibilitet har vi kunnat anpassa den efter olika behov och presenterat både stora och små cirkusproduktioner och skapat en miljö och känsla med ambitionen att främja möten i en och samma lokal.

Subcase. Fotograf Petter Hellman.

Bland dem som har arbetat med lokalen finns också en känsla av att den haft en positiv inverkan på lokalsamhället. Förutom att den bidragit till att fler fått upp ögonen för den övriga kulturverksamheten i Botkyrka, inte minst Subtopia, har den även påverkat självbilden som många invånare har av orten, tror Kerstin Fagervall.

– Jag tror att det finns en stolthet bland dem som känner till den. Att få höra Tommy Körberg sjunga ”Stad i Ljus” och känna att han pratar om oss, om Alby – det är klart att det finns en fördel med det, att veta att han har varit här.

Subtopia har hela tiden handlat om att göra det omöjliga möjligt, att slå hål på människors förväntningar, säger Kerstin Fagervall och hänvisar till en liknelse med en cirkusartist som på styva linan eller genom akrobatik tycks trotsa fysikens lagar. Helena Halling, cirkusproducent, verkar hålla med när hon får frågan om framtida föreställningar.

– Om det finns någon plats där det är möjligt att ta nya grepp så är det här.

Hangaren har 2150 kvm öppen yta och som mest 17,4 meter upp till riggbalk. I direkt anslutning ligger Produktionshuset med bl.a. 16 loger. Läs mer om lokalen och hur den kan användas här: Hangaren.

Per Ola Olhsson
Per Ola Olsson
Per Ola Olsson var tekniskt ansvarig på Subtopia 2005 - 2010 och biträdande projektledare för ombyggnationen av Hangaren. Idag arbetar han som projektledare på Regeringskansliet.
Lotta Westerberg Håkansson
Lotta Westerberg
Lotta Westerberg har en lång karriär som projektledare i kulturbranschen och arbetar idag som projektledare på Dramaten. På Subtopia arbetade hon som konferens och evenemangschef under Hangarens första år.
Kerstin Fagervall
Kerstin Fagervall
Kerstin Fagervall har arbetat med events sedan 80-talet. Utöver arbetet som chef för Subtopias arrangemangsavdelning 2011 - 2021 var hon bl.a. med och startade upp Globen Arenas. Idag arbetar hon på Pophouse Entertainment.
Helena Halling
Helena Halling
Helena Halling arbetar som gästspelsproducent och produktionsledare på Subtopias cirkusavdelning sedan 2017. Innan dess arbetade hon bland annat på Göteborgs Dans & Teater Festival.
Subtopia 20 år

Du läser just nu en artikel ur en artikelserie som släpps i samband med Subtopias 20-årsjubileum. Vi vandrar genom historien från Kulturhuset Rotemannen till det som idag är Subtopia.

Fler artiklar