Det individuella konstnärskapet

Ett samtal om representativitet i kulturvärlden och hur konstnärer vill bli utmanade utifrån sitt konstnärskap och inte utifrån stereotypa bilder.
Foto Järvaveckan.se

MAGASIN SUBTOPIAS VALSPECIAL: Subtopias nedslag på Järvaveckan

Vem äger frågan och vem äger berättelserna?

Tre alumner från Statens dramatiska högskola samtalar om representativitet i kulturvärlden. De börjar med att konstatera att inte mycket har hänt sedan Mångkulturåret 2006. Därefter skiftar samtalet mellan personliga berättelser och betraktelser från deras yrkesliv.

Skådespelaren Carlos Romero Cruz vill bli utmanad konstnärligt istället för att erbjudas roller utifrån en stereotyp. Dramatikern Manuel Cibas håller med och varnar för risken att alltid fastna i vittnesmålsberättelsen utan möjlighet att utvecklas vidare.

Amra Seco är dokumentärfilmare. Hon menar att även om institutionerna har goda intentioner har de inte rätt miljö för att nya berättelser ska få utrymme att utvecklas. En idé behöver bearbetas och diskuteras för att det ska bli en bra konstnärlig process. Då behövs kollegor med olika erfarenheter i bagaget.

Samtalet avslutas med slutsatsen att ju fler olika berättelser som blir en del av den nationella kroppen, desto mer utmanande, komplex och kvalitativ blir konsten.

Samtalet arrangerades av Statens Dramatiska Högskola