Så kan villkoren förbättras

Vegan Flavas 4 råd för framgångsrik graffitikultur i Sverige

Så kan villkoren förbättras – Vegan Flavas fyra råd för framgångsrik graffitikultur i Sverige

 

Nummer 1:

Graffitin i Sverige är grymt bra. Scenen är internationell och mångfasetterad med olika intressen och inriktningar. Det behövs fler aktörer som skapar bra sammanhang för graffiti, gatukonst och muralmåleri och som stöttar utövarna. Subtopias utomhussamling är ett positivt initiativ där målningarna bevaras och kan ses utan tidsgränser. Det är unikt, vilket förtjänar mer uppmärksamhet och stöd. Jag hoppas att samlingen både ska växa och tas omhand, så att den kan fortsätta uppskattas av många nya besökare och återbesökare.

Nummer 2:

Arrangörer av festivaler och dylikt bör anstränga sig mer för att skaka fram lön till konstnärerna. Flera verkar följa det märkliga resonemanget att eftersom de inte kan ge en skälig ersättning ger de ingen alls. I många sammanhang får alla lön förutom konstnärerna.

Nummer 3:

Bland flera arrangörer råder ett slit-och-släng-tänk som yttrar sig i att efter festivaldagarna eller en utställning slängs eller förstörs målningarna. Arrangörer ser en arbetskraftspotential som arbetar häcken av sig gratis och vars arbete de sedan kan slänga. Ha en plan för verkets fortsatta liv.

Nummer 4:

De stödsystem som finns för konstnärer borde även gälla street-scenen. På varenda konstskola i Sverige studerar numera även graffiti-målare. Stipendienämnderna bör se världens nu största konströrelse och även inkludera den.

Läs intervjun med konstnären Vegan Flava