Subtopia står upp för den urbana konsten

utomhusgalleri

Den urbana konsten har alltid varit motarbetad – samtidigt är det en av de största konströrelserna i Sverige. Under 20 år har Subtopia stått upp för kreatörer som skapar konstverk som berör.
– Kulturhuset har varit modiga och banat vägen för den urbana konsten, säger konstnären Saadia Hussain.

Under 20 år har Subtopia varit en mötesplats för konstnärer från hela världen. Kulturhuset arbetar aktivt för att utveckla och lyfta en mångfald av konstnärliga uttryck och de har en särskild kärlek för den urbana konsten. Graffiti och andra typer av gatukonst är bland de största konströrelserna i Sverige. I Stockholm fanns det under årtionden en absolut nolltolerans mot den urbana konstformen graffiti. Länge var Subtopias utomhusgalleri – som i dag samlar över 30 konstverk – en av få platser där det gick att uppleva urban konst i staden. 

– Jag ser fortfarande galleriet som en av få platser där man kan se permanenta urbana konstverk. De målas inte över, utan man kan komma och återuppleva verken över tid. Det är en möjlighet som är helt unik i Sverige, säger konstnären Vegan Flava som själv ställer ut i galleriet. 

Vegan Flava beskriver sin konst som visuell aktivism och använder den för att ifrågasätta vår kulturs normer inom konsumtion och produktion. Hans konst kritiserar vårt sätt att behandla djur och natur och han vill se mer av en ömsesidig existens mellan natur, djur och människor

– Subtopia har varit och är en viktig aktör i Stockholms konstscen. När jag får frågan var man kan uppleva urban konst i Stockholm ligger Subtopia alltid med på min lista. Det är fortfarande få platser i staden där det är tillåtet med urban konst. Och de få öppna väggar som finns målas ofta om, förklarar han. 

Ett verk av Vegan Flava.

Konstformen utvecklades i storstädernas förorter men har sedan spridit sig. I dag är det en rörelse där människor med olika bakgrunder och erfarenheter möts och samverkar. Många förknippar främst den urbana konsten med graffiti och gatukonst men konstformen innefattar en mängd olika tekniker och former. Det centrala är att verken alltid har ett syfte. För många kreatörer är den urbana konsten starkt förknippad med politik, samhällskritik och personliga upplevelser. 

Även konstnären Saadia Hussain ställer ut i utomhusgalleriet. För henne är det självklart att konsten ska utgå från ett budskap. Enligt Hussain är Stockholm en stad med stort kontrollbehov där många offentliga platser är rigida. Hon menar att man inte har vågat öppna upp för möjligheterna att integrera den urbana konsten i stadsbilden, och hon vill att fler ska få möjligheten att “snubbla över” den urbana konsten.

– Konstformen har i grunden ingen annan agenda än att väcka känslor, skaka om och inspirera. För mig handlar det främst om klass och vem som får och kan uppleva konst. Ibland måste konsten hitta sin publik och inte tvärtom. Subtopia är ett exempel på hur konsten kan bli en samlingspunkt för människor, säger hon. 

– Subtopia var tidiga med att koncentrera urbana konstverk på en plats. Jag har själv ställt ut i utomhusgalleriet och det kändes värdefullt att kunna samexistera med andra konstverk. Kulturhuset har varit modiga och banat vägen för konstformen, fortsätter hon. 

Målning av Saadia Hussain i Subtopias utomhusgalleri. Foto Magnus Åström

Subtopia satsar även på unga förmågor som vill utforska den urbana konstformen. Genom ungdomsverksamheten “Do It Together” ges unga möjlighet att stimulera sin kreativa sida under olika muralmålningsprojekt. Många ungdomar i förorten växer upp i betongens djungel som kan uppfattas som grå, men ur betongen gror och växer också gemenskapen och kreativiteten. Subtopia är inte bara ett galleri,  utan ett community där unga kan mötas och skapa tillsammans.

16-åriga Stefany Moreno Pinto är uppvuxen och bor i Alby, hon är en av alla ungdomar som deltagit i ett av Subtopias muralmålningsprojekt. 

– Tidigare visste jag inte att det existerade en sådan här plats. Allt som görs här har ett syfte. Det jag tänker mig är att man får en samhörighet. Det är en bra plats där man kan fokusera på att ha roligt helt enkelt, säger Stefany. 

Muralmålningsprojeket genomfördes tillsammans med elever från Kvarnhagsskolan och Grindtorpsskolan i Alby. Stefany berättar att de målade under några mycket varma sommardagar. De unga kreatörerna fick pausa måleriet ungefär var tredje timme.

– Annars skulle vi ha svimmat för att det var så varmt, säger Stefany. 

Temat för projektet var “Rymden” och efter tre dagar var konstverket klart. 20 elever hade tillsammans bidragit med ideér, skisser och motiv.

– Jag gjorde en astronaut. Vi använde oss av sprayfärg och olika motiv. Jag hade inte gjort något liknande innan och det var nervöst när man skulle spraya för första gången, eftersom det inte går att ta bort om det blir fel. Men jag blev ganska nöjd. 

Det var många som uppmärksammade muralmålningen som eleverna skapade. Flera var nyfikna och ville titta närmare på konstverket som går att se vid tunnelbanan i Alby centrum. Och det var många som uppskattade att se något nytt och färgglatt. Konstverket väckte både känslor och tankar hos förbipasserande och det skapade fina minnen och erfarenheter bland de elever som deltog i projektet.

– Jag gjorde inte bara det här för att lämna ett avtryck, utan också för själva processen i sig. Det är något som skapar minnen, vilket är fint. Jag är glad att jag fick göra ett avtryck tillsammans med gruppen. Det borde finnas fler sådana här projekt kring konst, konstaterar Stefany.’

Denna text är skriven av Nellie Nammour Frisk, 18, och Emanuel Silva, 22, från projektet Unga korrespondenter som drivs av mediehuset Fanzingo som är en del av Subtopias kluster.


Saadia Hussain
Saadia Hussain, är en svensk urban konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog.
Vegan Flava
Vegan Flava är en stockholmsbaserad urban konstnär.
Stefany Moreno Pinto
Stefany Moreno Pinto är uppvuxen i Alby och har deltagit i Subtopias muralmålningsprojekt.
Subtopia 20 år

Du läser just nu en artikel ur en artikelserie som släpps i samband med Subtopias 20-årsjubileum. Vi vandrar genom historien från Kulturhuset Rotemannen till det som idag är Subtopia.

Fler artiklar