Snutkoll har koll!

snutkoll.se är ett projekt som som syftar till att öka medborgarinflytandet genom att verka för en demokratisering av olika samhällsfunktioner.

MAGASIN SUBTOPIA VALSPECIAL Subtopias nedslag i Allmändalen

Vad är trygghet och säkerhet? Snutkoll har koll!

Bakom snutkoll.se finns Föreningen Kollektiv Säkerhet (FKS) som bildades på intiativ av människor som på olika sätt är engagerade i civilsamhället. Studenter, människorättsaktivister, jurister och andra som anser att så väl det civila samhället som de statliga institutionerna bör präglas av demokrati och transparens.

FKS arbetar med att skapa plattformar för utbildning och inflytande inom säkerhets- och rättighetsfrågor och syftet med föreningen är att öka medborgarinflytandet över den gemensamma säkerheten. Detta ska uppnås genom att verka för en demokratisering av de funktioner i samhället som är avsedda att tillgodose allmän ordning och säkerhet. Främst handlar det om Polismyndigheten och de myndigheter som utövar tillsynen över den.

Vi anser att bristande inflytande över samhällets förvaltning är en säkerhetsfråga och en demokratifråga. Utifrån ett medborgarperspektiv är det av fundamental betydelse att statens representanter kan hållas ansvariga för ev. missbruk av sina maktbefogenheter. Framför allt när det kommer till våldsanvändning gentemot civila, säger Linton Kennegård, grundare och advokat.

snutkoll.se är ett FKS-projekt med syftet att öka allmänhetens kunskap om polisens befogenheter och de grundlagsskyddade rättigheterna. I första hand riktar sig projektet till tonåringar och unga vuxna, men målet är att alla grupper i samhället nås av informationen.

snutkoll.se