Öppna väggar: bok om graffitiväggar

Öppna väggar är en handbok om hur man skapar öppna väggar för konst och varför det behövs. Du kan ladda ner boken här!

Öppna väggar – en bok om graffiti

2015 släppte Subtopia tillsammans med Studiefrämjandet och Graffitifrämjandet boken Öppna väggar. Boken är en handbok för hur man startar och driver öppna graffitiväggar. Den berättar hur och varför man bör jobba främjande med urban konst: graffiti och gatukonst, samt diskuterar de olika möjligheter som fanns i skrivande stund för konstformen. Vidare ställer den frågor kring vilka effekter väggar som dessa har för kulturen och demokratin i vårt samhälle.

Här kan du läsa mer om Subtopias väggar.

Ladda ner Öppna väggar som pdf på svenska

Download Open Walls as a Pdf in English

Har du några frågor?