Nätverk

Subtopia är en del i ett antal olika lokala, regionala och internationella nätverk som delar vår vision

Cluster Sweden

En medlemsorganisation för svenska klusterorganisationer som startades 2014 där Subtopia sitter i styrelsen.

Circostrada Network

Europeiskt nätverk med 60 medlemsorganisationer inom samtida cirkus och gatuperformance. Fungerar som en plattform för information och professionella utbyten. www.circostrada.org

Creartive

Sveriges inkubatorer för konst och kreativa näringar www.creartivesweden.se

Kulturkompis

Projektet Kulturkompis är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända/asylsökande där uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet. www.kulturkompis.nu

Manegen

Sveriges branschorganisation för alla som arbetar professionellt inom cirkus, varieté och gatuperformance. www.manegen.org

Trans Europe Halles

Ett europeiskt nätverk som samlar ca femtio oberoende kulturcenter. TEH fungerar som en plattform för utbyten, stöd och samarbeten mellan medlemmarna. www.teh.net

Föreningen Norden

En politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. www.norden.se

Albys nätverksgrupp

Arbetar för att utveckla Alby och att göra det i dialog med dig som bor i området.

Teh Nordic Hub

TEH Nordic Hub är ett regionalt subnätverk av Trans Europe Halles. Huvudfokus är att få befintliga och nya medlemmar från Norden och Baltikum att träffas, diskutera, lära och samarbeta i samband med att utveckla aktiviteter och policyer som är gynnsamma för deras lokala verksamhet, men som också har en effekt på hela Norden. https://teh.net/teh-nordic-hub

Botkyrka näringslivsforum

Mötesplats för företagande, entreprenörskap och affärsutveckling med Botkyrka som bas. www.botkyrka.se

CircusNext

Ett stödprogram för europeiska cirkuskompanier som utgörs av närmare trettio organisationer, scener och kreationscenter. www.circusnext.eu

European Creative Business Network (ECBN)

http://ecbnetwork.eu

European Creative Hubs Network

European Creative Hubs Network är ett nätverk med över 300 hubbar runt om i Europa var syfte är verka för samarbete för att främja innovation och kreativitet. creativehubs.net