Musik och företagsamhet

Lär känna KLUMP Subtopias nya verksamhetschef Martin Q Larsson, tonsättare och expert på start-ups inom kreativa näringar.

Entreprenörskap är ett annat ord för en konstnärlig process

Intervju med Martin Q Larsson

Han är tonsättare och expert på start-ups inom kreativa näringar: Martin Q Larsson, Subtopias nya verksamhetschef för KLUMP. Enligt honom finns stora likheter mellan konstskapande och processerna kring nyföretagsamhet. På Subtopia kommer han att erbjuda individuell rådgivning såväl som inspirationsföreläsningar för folk i Alby och Botkyrka med goda idéer att försörja sig på.

Martin, du är tonsättare. Finns det en koppling mellan musik och företagsamhet?

När man spelar akustisk musik så är man flera som samarbetar och man måste organisera sig. Musiken ska läras in och alla måste vara på plats, med sina instrument eller utrustning. Man måste träffas på riktigt och arbeta på riktigt. Samarbete på millisekunden! Det handlar om att organisera resurser på ett bra sätt.

Vad är din vision med KLUMP?

Alla människor är i grunden kreativa om de tillåter sig att vara det. Men bara för att du har en idé betyder det inte den förverkligas. Idén måste bli användbar för att du ska kunna leva av den. Helt och hållet eller i alla fall delvis. Jag tycker att du ska jaga din verklighet, inte bara jaga drömmar.

Vad är KLUMP-metoden enligt dig?

Det är att använda en konstnärlig metod för att utveckla en affärsidé. Vi börjar aldrig med affärsplanen utan med att bygga upp din idé. Vad är det jag vill åstadkomma? Vilka delar behöver utvecklas? Genom en cirkulär process utvecklas idén till att bli att bli en hållbar verksamhet. Med cirkulär menar jag att man återkommer till samma frågor hela tiden. Och det är hela tiden kärnan man återkommer till: Vad kan jag erbjuda omvärlden och vad är det mottagaren vill ha? På det viset kommer vi till slut faktiskt fram till en affärsplan. För det är egentligen bara en beskrivning av hur man ska försörja sig på sin verksamhet. Utifrån det kan man sedan skapa firma eller aktiebolag, formulera en anställning, eller starta förening.

Vad händer när man får träffa dig?

Allt beror på var i din process du befinner dig. Det är du som ska berätta för mig hur du vill driva ditt företag. Ambitionen är att de som kommer hit efter en tid – tre månader eller tre år – ska kunna börja dra in pengar på det och försörja sig helt eller delvis. Några av de som börjar här kommer att ha folk anställda efter ett tag eller har knoppat av sig i och utanför Sverige. Andra kommer att arbeta professionellt med sin idé en timme i veckan. Vi har sett att det är rätt många som gått igenom KLUMP som redan är där: Den konstiga idé de hade när de kom hit har blivit utvecklad och burit frukt.

Du bor ju i Huddinge, vad tycker du om Alby och Botkyrka?

Här finns en otrolig potential med alla som bor runt omkring här, de kanske bara inte vet det själva. En ovanlig växtkraft. Visst talar man om vad det kan ge Botkyrka att SIDA skulle flytta hit. Jag tänker tvärtom – hur gynnar det SIDA att personalen vistas geografiskt nära personer med specialistkunskaper från många av de länder som just är föremål får SIDA:s insatser. Här finns dyrbar kunskap för hållbara, inte minst entreprenöriella idéer, lokalkännedom, språket, kontaktnätverken. Snacka om resursallokering!

Vad är det första du ska göra som verksamhetsledare på KLUMP?

Nu på tisdag den 30 januari klockan 9 så blir det premiär för Tråkig tisdag. Vi träffas, äter bullar och gör de tråkiga sakerna tillsammans. Det är roligare att ha tråkigt tillsammans: Kvitton, blanketter, ansökningar, fakturor. Så kör vi på varje tisdag. Annars kommer snart en hemlig inspirerande frukostgäst. Nu kör vi!