Mission: livsglädje

Kriget i Syrien har pågått i sex år och hundratusentals barn har inga andra minnen än de som är kopplade till krig. Trevor Lewis, en av de som arbetat med projektet Cirkushoppet i flera omgångar, menar att andrummet ljusa minnen är en väg till läkande och hopp.
Foto Jesper Hammarlund. Text Paulina Sokolow

Kriget i Syrien har pågått i sex år och hundratusentals barn har inga andra minnen än de som är kopplade till krig. Cirkushoppet är ett samarbetsprojekt mellan Cirkus Cirkör och Clowner utan Gränser som är finansierat av Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Trevor Lewis, en av de som arbetat med projektet i flera omgångar, menar att andrummet ljusa minnen är en väg till läkande och hopp.

Vad är Cirkushoppet?

Cirkushoppet har bestått av tre perioder, vi befinner oss nu i period två. Under 18 månader åker vi runt i Sverige och besöker sjuttio knytpunkter för människor på flyktmed en cirkusshow och cirkus-prova-på. Jag sökte till Cirkushoppet eftersom jag tyckte det var ett så bra initiativ och ett nödvändigt projekt. Vi har alla jobbat som cirkusartister och pedagoger i flera år. Alla har olika artistiska fokusområden som kompletterar varandra väldigt bra, exempelvis handstående, lindans, jonglering och clown, samt varierande musikaliska inslag som tilltalar ungdomar, till exempel hiphop från andra länder, rytmiska inslag.

Vilka åldersgrupper riktar ni er till?

I den här delen av projektet har vi riktat oss till ungdomar mellan 11 och 18 år, men vi spelar och har spelat för alla åldrar.

Vad tänker du om krocken mellan mycket mörka upplevelser och trauman och kroppsliga humorupplevelser som delas med en utomstående?

Vi har aldrig upplevt en krock mellan att må dåligt och att skratta. När människor får skratta tillsammans i en trygg miljö mår de bra för stunden, då kan de släppa oro och trauman, om bara för en kort stund, vilket är frigörande och tillåter människor att vara närvarande i nuet. Vår uppgift är inte att bota trauman eller oro för framtiden, men vi kan bidra med nya positiva minnen, skapa en bättre självkänsla och ge livsglädje.

Vad har du lärt dig av alla de olika mötena med flyktingar som deltagit i era workshops?

Många av de människor vi möter har genomgått stora livsförändringar som kan vara svåra att förstå. Trots det kan vi mötas, prata och skratta tillsammans. Vi kan alla lära oss mycket av att lyssna på andras berättelser. Barn kommer alltid vara vår största inspirationskälla, och barn har en otrolig förmåga att vara i nuet, som alla kan lära av.

Finns det ett särskilt framgångsrikt sätt att närma sig otrygga människor som befinner sig långt hemifrån?

För oss som cirkusartister och clowner har den bästa metoden varit att komma och spela en föreställning för målgruppen för att låta dem skratta och leva i nuet för en liten stund. Vi brukar också låta publiken testa på att själva få göra några av de saker de just sett, som att lära sig jonglera eller balansera på lina. Allt för att ge dem andrum i vardagen.
Vad skulle du vilja att allmänheten kände till om er typ av verksamhet? (Jämför Läkare utan gränser).

När de mest basala behoven som mat, medicin eller tak över huvudet har tillgodosetts, kommer vi med lek, glädje och inspiration för att ge människor på flykt en paus i en otrygg vardag. Det spelar ingen roll var i världen vi spelar, skrattet är universellt.

Ett av Cirkushoppets mål är att ge röst åt människor på flykt. Det gör vi dels genom att dela ut seriemagasinet ”Gränslöst mod” för att öka kunskap och engagemang om flyktingskapets ofrivillighet hos ungdomar i Sverige, dels genom att berätta om Cirkushoppet för allmänheten på öppna event. Under de publika eventen uppträder vi med vår cirkusshow och har cirkus-prova-på för de som vill.

Vilka egenskaper är önskvärda hos en som arbetar med Cirkushoppet?

För att jobba med ett projekt som Cirkushoppet är det en fördel att vi har jobbat med målgruppen tidigare, i fält eller här i Sverige. Vi måste vara flexibla, mångsidiga och brinna för att lyfta fram det bästa hos de människor vi möter. Förståelse för situationen som människor på flykt befinner sig i är också viktig.

Vad kan jag som utomstående göra för att stödja Cirkushoppet?

Om man vill hjälpa till så är det framförallt genom att sprida förståelse och acceptans för hur människor på flykt kan ha det. Det går också att vända sig direkt till Clowner utan Gränser som alltid behöver volontärer för att sprida information.

Det här är en text ur senaste Magasin Subtopia, nummer 10, som getts ut en gång om året. Magasinet kom ut den 1 juni 2017.