Metod

Klumpologi är den metod Klump har utvecklat specifikt för coaching av entreprenörer inom kulturella, kreativa och sociala näringar.

Klumpologi

Klump har utvecklat en metod specifikt för coaching av människor som utvecklar idéer inom kultur och kreativa näringar samt sociala entreprenörer.

Vi bedömer inte de företagsidéer som kommer till oss, metoden utgår istället från entreprenörens egen passion och kompetens. Coachingen ger entreprenören verktyg att själv förstå sitt erbjudande, vem som behöver erbjudandet och hur detta ska kommuniceras. Detta sänker tröskeln för idéer som inte passar in i mallen och det borgar för innovation. Metoden har även visat sig fungera bra på sociala innovationer eftersom de ofta delar kulturproducentens drivkrafter.

Nedan kan du ladda ner boken om vår metod “Klumpologi – så funkar en kulturinkubator”.

Är du intresserad av att bli medlem i Klump, läs mer här.

Formgivning Studio Daniela Juvall
Formgivning Studio Daniela Juvall

Martin Q Larsson

Gå med i Katapult

Här kan du läsa mer om vår kulturinkubator och ansöka om gratis medlemskap.