Magasin Subtopia

Vårt senaste Magasin Subtopia har temat Movable Art och i det kan du läsa om den förbjudna baletten i Iran, cirkus inspirerad av naturen, ungt mode, återbrukshantverk med mera

Grafisk form BankerWessel. Omslagsmodell Nikeisha Andersson. Foto Magnus Åström. Redaktör Josefina Andersson.

Magasin Subtopia no 8 har temat Movable Art. Läs ledaren av Subtopias chef Karin Lekberg nedan och ladda ner hela magasinet som pdf till höger.

Länge leve konsten!

Årets tema ”Movable Art” handlar enkelt uttryckt om konst och kultur på väg och i global rörelse. I Subtopia tar sig konstnärer, kreatörer och besökare in och ut ur olika världar. Platsen inspirerar till nytt genom att bidra med innehåll och deltagarna tar med sig något av detta innehåll för att låta det utvecklas och förflytta sig vidare till andra platser på jorden. Och även om det finns landsgränser (som ju egentligen inte finns på riktigt. De är bara påhittade), passkontroller och censurapparater så lyckas konsten och kulturen bjuda in oss till olika världar och verkligheter på djupet.

Alltför många länder i Europa och världen skär ner i sina offentliga kulturbudgetar. Teatrar, bibliotek och kulturcentrum tvingas att stänga och konsten och kulturen får allt mindre utrymme. Samtidigt är många stadsplanerare ytterst medvetna om att just kulturen och konsten har en avgörande betydelse för hur en plats utvecklas. I många sammanhang lyfts kulturen fram som ett medel för tillväxt, men att reducera konsten till att enbart handla om det gör att kraften och styrkan försvinner. Med mindre resurser till konst och kultur finns det en risk för att de absolut nödvändigt kritiska rösterna tystnar och yttrandefriheten begränsas.

Subtopia är en mötesplats och en frizon som står upp för rätten att uttrycka sig, oavsett format. För oss vilar förutsättningen för en plats som denna på alla människors lika värde. Subtopia ingår i flera nätverk i Europa och världen som länkar samman mötesplatser för konstnärer och kreatörer. Flertalet som attraheras och ansluter sig till denna typ av frizoner har en stor variation vad gäller erfarenheter och bakgrund. Mångfalden av människor och idéer är utmärkande för samtliga av dessa frizoner. Den gemensamma drivkraften är att skapa, uppfinna, fantisera, experimentera, våga ta risker, bryta mot regler, våga göra samma misstag flera gånger och att påverka saker i en riktning man tror är bra för världen – och som vilar på tanken om rätten att fritt hysa en åsikt och att kunna ut trycka den, oavsett format.

Betydelsen av frizoner och mötes platser är alltid viktig, även om dessa blir ännu viktigare i tider då regimer, styren eller normer vill tysta kritiker eller andra uppfattningar. Vi lever i en tid då det fria flödet av idéer, uttryck och åsikter aldrig tidigare har varit så tillgängliga för så många samtidigt. Trots detta sker rörelser och förskjutningar mot att just denna frihet är hotad.

Konsten är fri att ifrågasätta, förtydliga, förenkla, för svåra, översätta och ge utrymme för reflektion. Att göra det obegripliga begripligt och tvärt om. Låter några rader av Gandhi avsluta denna introduktion till Magasin Subtopia #8 med temat ”Movable Art!” ”Jag vill inte bo i ett hus med höga, kompakta murar och stängda fönster. Kulturens vindar från alla länder ska blåsa fritt genom
mitt hus …”

Karin Lekberg
/Chef i Subtopia