Klotterköket

Klotterköket

Klotterköket är en mobil kreativ plattform med fokus på skapandeprocessen. “Vår ursprungsidé handlar om tillgänglighet, att konst och skapande ska vara till för alla.”
I april 2020 blev de medlemmar i Subtopias kulturinkubator Klump.

Ett parti schack i Alby

Ett parti schack i Alby

Under de sista veckorna av 2018 skapade konstnären Aris och Cesar Fulgencio från Subtopia konstverk i portarna på Albyvägen 12 och 14 tillsammans med de boende. Initiativet kom från bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Detta är Aris reflektion kring processen och resultatet.