KammarOperaKompaniet

En fri operagrupp med fokus på det dramatiska berättandet.

Opera i intimt format

Kompaniet drivs av sin grundare och konstnärliga ledare Christin Högnabba. Ambitionen är att spela svensk kammaropera i originalbesättning med både nyskrivna beställningsverk och existerande verk i ett intimt format där fokus ligger på det dramatiska berättandet. De brinner för den svenska operakonsten, för angelägna och tidlösa berättelser, för ett jämställt musikliv där kvinnors och mäns musik får ljuda på samma villkor på ett lustfullt, lekfullt och normkritiskt arbetssätt. Och de vill skapa stor konst i litet format. Kompaniet är medlemmar i Subtopias kulturinkubator.

Kontakt

Christin Högnabba
christin@kammaroperakompaniet.se
www.kammaroperakompaniet.se

KammarOperaKompaniets grundare Christin Högnabba.

Kontaktperson

Martin Q Larsson
Martin Q Larsson
Inkubatorchef Katapult

Gå med i Katapult

Här kan du läsa mer om vår kulturinkubator och ansöka om gratis medlemskap.