Klumpfrukost

Klumpfrukost

Detta är Klumpfrukosten som skaffar dig gott rykte! Träffa Merja Metell, expert inom reputation management och krishantering. 12 september kl. 09:04 – 10:04.
Foto Alex Rodallec

Månaderna

Månaderna

Dansteaterföreställningen ”Månaderna” är fritt baserad på folksagan om ”De tolv månaderna”. Spelas på Loftet 19 – 24 november.
Foto Catherine Jirlow