Ledarskapsutbildning på distans

Teamgeneratorn är en ledarskapsutbildning för entreprenörer.

Utbildning i samarbete och ledarskap för entreprenörer

Vårens utbildning genomförs på engelska.

Den här artikeln har arkiverats, och är inte längre aktuell.

Som egenföretagare samarbetar du konstant med andra. Kunder, samarbetspartners… att dessa relationer fungerar är en förutsättning för att lyckas som entreprenör. Med hjälp av kunskaper i samarbete och ledarskap kan du bättre förstå hur kunden tänker, hur du ger feedback och vad du kan göra för att hantera konflikter.

Teamgeneratorn är en distansutbildning för mikroföretagare. Det som gör Teamgeneratorn unikt är att du som deltar ges möjlighet till nära samarbeten med företagare från andra branscher. Utbildningen har ett marknadsvärde på 17 000 kr men är helt gratis för dig som deltar. Lär dig mer om ledarskap och samarbete, träffa andra entreprenörer och lyft din verksamhet till en ny nivå!

Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning har du:

  • Verktyg för hur du leder en grupp 
  • Förutsättningar för att skapa starkare relationer med dina kunder
  • Redskap för god konflikthantering
  • Ett kontaktnätverk med mikroföretagare från olika branscher
  • Kunskap om hur du ger och tar emot feedback
  • Färdigheter för effektiva samarbeten

Vem kan gå utbildningen?

Mikroföretagare (0-4 anställda) från alla branscher, med verksamhet i Stockholmsregionen. Du behöver ha ett registrerat AB, enskild firma eller motsvarande. Vi ser gärna deltagare med olika yrkesbakgrund. Utbildningen passar både för dig som är ny som entreprenör och för dig som har en etablerad verksamhet du vill utveckla. 

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens upplägg

Föreläsningar varvas med diskussion och praktiska övningar i mindre grupper. Här får du möjlighet att dela entreprenöriella erfarenheter med andra företagare. Du som deltagare delas in i ett team med entreprenörer från olika branscher, tillsammans får ni möjlighet att dela kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Inför varje kurstillfälle får ditt team en uppgift att lösa. Utbildningen sker helt online på distans via zoom. Du förväntas delta vid samtliga tillfällen.

Utbildningens innehåll

Samarbete och ledarskap
Vilka är ledarskapets utmaningar? Hur kan vi förstå gruppers syfte, mål och identitet? Vid det första utbildningstillfället får du en introduktion till hållbart ledarskap och samarbetets grunder.

Problemlösning
Hur kan vi förstå individers beteende och hur problemlöser vi på bästa sätt? Vid detta tillfälle får du en introduktion i beteendeanalys, inlärningspsykologi och systematisk problemlösning.

Beteendekultur och feedback
Hur kan vi arbeta med feedback på ett konstruktivt sätt? Vid detta tillfälle lär du dig grunderna i gruppers beteendekultur, aktivt lyssnande och inte minst: konsten att ge och ta emot feedback.

Handlingskraft och inflytande
Vad behövs för att alla i en grupp ska få möjlighet att göra ett bra jobb? Vid detta kurstillfälle lär du dig hur man skapar de bästa förutsättningarna för individen bl.a. genom stärkt självledarskap.

Grupputveckling
Vad kan vi dra för lärdomar från utbildningens arbete med grupputveckling? Under det sista utbildningstillfället undersöker vi hur teamarbetet utvecklats under utbildningens gång.

Kostnad

17.000:- 0:-
GRATIS! Teamgeneratorn finansieras av Tillväxtverket, Subtopia och Lucida genom EU:s strukturfonder och är därför gratis för dig som deltar.

Praktisk information

Kurstillfällen: 7 mars, 21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj
Tillfällen: 5 kurstillfällen. Utöver detta träffas teamen själva vid 5 tillfällen.
Språk: Engelska
Plats: Zoom
Kostnad: 17.000:- GRATIS! Teamgeneratorn genomförs av Subtopia och Lucida och finansieras av Tillväxtverket genom EU:s strukturfonder och är därför gratis för dig som deltar.
Ansökan: Anmälan stängd.


Kursledare

Erik Allard är organisationskonsult med lång erfarenhet av att hålla kurser i ledarskap, stresshantering och möteseffektivitet.

Kontaktperson

Martin Q Larsson
Martin Q Larsson
Inkubatorchef Katapult