Subtopia c/o Creative Tech Week

Varför är det nödvändigt för kreativa näringar att arbeta över branschgränser?

En branschöverskridande produktionsplats för kreativa näringar

Den här artikeln har arkiverats, och är inte längre aktuell.

Under Stockholm Creative Tech Week kommer Subtopia presentera en panel på ämnet branschöverskridande arenor på A House Ark. Varför är det nödvändigt för kreativa näringar att arbeta över branschgränser? Utifrån två av Subtopias utvecklingsprojekt kommer en clown, en HR-konsult, en kärnfysiker och en samverkanskoordinator att diskutera hur behov i olika branscher kan mötas genom att blicka bortom den egna sfären, och hur kompetens och metoder från kreativa branscher kan utveckla andra samhällssektorer.

Region Stockholm efterlyser i sin nya näringslivsstrategi regionala tvärsektoriella utvecklingsarenor och testbäddar, där branscher kan mötas och utvecklas i nya former, i nya riktningar. Subtopia är ett produktionscentrum för konstnärliga, kreativa och sociala branscher där tvärsektoriellt arbete varit en av framgångsfaktorerna. Under pandemin har Subtopia lanserat två utvecklingsprojekt i denna riktning: Teamgeneratorn och Learning Labs Cross Innovation, LLCI.

Learning Labs Cross Innovation

Learning Labs Cross Innovation är ett projekt där metoder från kultursektorn används inom andra branscher för att bidra till utveckling. Inom det kreativa fältet finns värdefulla metoder som i mötet med t.ex. finans, industri, offentlig sektor eller hälso- och sjukvård kan åstadkomma korsbefruktningar, bidra med andra perspektiv och skapa innovation.

Teamgeneratorn

Teamgeneratorn är ett verktyg för samarbete mellan mikroföretag (enskild firma, aktiebolag eller motsvarande med 0-4 anställda). Syftet är att skapa samarbeten över branschgränser, för att uppnå ökad konkurrens- och innovationskraft.

Paneldeltagare

Martin Q Larsson är chef för Subtopias kreativa inkubator Klump, en arbetsplats för innovation och idéer inom de kulturella, sociala och kreativa näringarna. Han är även ordförande för creARTive, den nationella organisationen för kreativa inkubatorer, och för det nordiska/baltiska nätverket Portobello People.

Erik Allard är en ledarskaps- och grupputvecklingskonsult som lär ut färdigheter som ligger till grund för hållbar social interaktion. I Teamgeneratorn ansvarar Erik för att utbilda deltagarna för effektivt samarbete, samt att stötta dem i teambuildingsprocessen.

Emilie Lidgard arbetar med extern samverkan och innovation på KMH och har en teaterbakgrund som lärare och producent.

Virginia Librado Gallego är en professionell clown och grundare av ClownFi: den första digitala och fysiska plattformen för clowntekniken i Sverige. En kokande gryta med projekt kring clowning i alla dess former och för alla typer av publiker.

Thomas Arctaedius, professor i entreprenörskap vid KMH, undervisar i konstnärligt entreprenörskap och arbetar med socialt entreprenörskap i EU-projekt. Han är styrelseordförande för musikteknikföretaget Doremir, rådgivare till Konstnärsnämnden om nya modeller för finansiering av konstprojekt och har en PhD i kärnfysik och entreprenörskap.

tisdag november 30, 2021
11:30
12:15
Hitta hit
Hitta hit med hjälp av Google Maps
A House Ark - Uggelviksgatan 2A, 114 27 Stockholm

Kontaktperson

Martin Q Larsson
Martin Q Larsson
Inkubatorchef Katapult
Läs mer om Creative Tech Week
Läs mer om Creative Tech Week