Sophie Irebring

Inomhusgalleri på Subtopia: Verken jag ställer ut hos er är målade i akryl och sprayfärg. För mig symboliserar dom styrka och lekfullhet, vilket jag också tycker att Subtopia gör.

Sophie Irebring

Den här artikeln har arkiverats, och är inte längre aktuell.

“Jag har alltid haft ett behov av att uttrycka mig kreativt och gör det med olika slags medel och verktyg. Jag blir inspirerad av att upptäcka nya slags sätt att skapa på och just nu studerar jag grafisk formgivning för att även kunna använda mig av det i det digitala.”

Om utställningen – Standing ground:

Verken jag ställer ut hos er är målade i akryl och sprayfärg. För mig symboliserar dom styrka och lekfullhet, vilket jag också tycker att Subtopia gör.