Klump-frukost

Höstpremiär på kulturinkubatorn Klump Subtopias frukost med nyttigheter. Denna gång nyttan med Vinnova och gamification! 18 september kl 08:34-10:04

Klump-frukost

Den här artikeln har arkiverats, och är inte längre aktuell.

Äntligen återkommer de bejublade Klumpfrukostarna! Till Höstpremiären kommer Jan Sandred och berättar om Vinnova och stöd för innovationer. Dessutom gör KLUMPs egna Overstellar en hisnande workshop om Gamification. Därtill bjuds som vanligt på frukost och förstklassiga nätverk inom kreativa näringar och socialt entreprenörskap. Inget inträde.

När? Tisdag 18 September 8.37-10.07
Var? Himmelriket, Plan 3, Subtopia, Alby.
Vad? Frukost med föreläsning
Vem? För medlemmar i KLUMP, samt alla som ännu inte är medlemmar i KLUMP.
Anmälan? Senast Söndag 16 september 23.59 till klump@subtopia.se.
Berätta även då om ev kostrestriktioner, samt om du vill ta med en gäst.


Vad är Innovation?

Det är många som tror att innovation är någon form av aha-upplevelse som uppstår när man tappar något tungt på tårna eller att det är en angelägenhet för en speciell avdelning där speciella människor arbetar – att det egentligen krävs nån speciell medfödd talang för att vara innovativ.

Allt är myter. Vi är alla innovativa och tänker innovativt. Det är bara det att vi kanske inte med självklarhet tänker att det är just det vi gör. Varje lösning på ett problem, varje insats som gör arbets- eller vardagslivet lättare är en potentiell innovation – frågan är hur man känner igen den när den kommer, och kanske hur man förklarar för andra varför den är så bra. När innoverade du köksbelysningen senast – och hur sålde du in din innovation?

Kom och lyssna på Jan Sandred som har lång erfarenhet av att både känna igen och utvärdera innovationer. Passa på att få med dig matnyttiga tips på hur du kan se på dina egna idéer och hur du kan göra för att driva dem framåt!

Jan Sandred är Program Manager vid Avdelningen Innovationsledning på Vinnova där man lever och andas innovation – Vinnova är utan konkurrens Sveriges största finansiär av innovationer och startups.
Han har examen i kemi, M.Sc. i matematik och datorteknik vid Uppsala universitet, i journalistik från Poppius Journalistskola i Stockholm, i media från Stanford University, samt i Knowledge Management vid Forskningspolitiska institutet vid Lunds universitet.
Han har arbetat som reporter och chefredaktör för svenska och internationella nyhetsmedia, däribland San Francisco Chronicle, Biotech Sweden och Wireless Business & Technology UK.
Jan har skrivit flera böcker om innovation, bland annat Managing Open Source Projects utgiven på John Wiley & Sons, Inc.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som sorterar under Näringsdepartementet, myndigheten har drygt 230 medarbetare och en årsbudget på cirka 3,5 miljarder kronor.


Overstellar är medlemmar i KLUMP, och består av Anna-Karin och Daniel, som driver en liten studio i Stockholm som utvecklar spel och appar med fokus på hållbarhet. De ska berätta mer om Gamification, och hur det kan användas i organisationsutveckling.

Enligt Wikipedia är Gamification användandet av spelelement inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande – exempelvis handel, IT, transport eller utbildning. Det är ett sätt att öka interaktionen med ett material, digitalt eller fysiskt, för att därmed öka användarens engagemang för sagda material. Gamification är ett fenomen som hämtat mycket inspiration från framförallt datorspel, men som i olika former har funnits långt tidigare, och bygger, liksom spel, på frivilligt deltagande.

Synnerligen välkommen, och glöm inte att anmäla närvaro så frukosten räcker, till klump@subtopia.se !