Kaaos Kaamos: Babel Glöm

Sex akrobater försöker bli bättre tillsammans men de är inte samma person, de talar inte ens samma språk. Babels förbannelse? Glöm det! De kommer att nå himlen tillsammans. Och så har de ju fika.

Kaaos Kaamos: Babel Glöm

Den här artikeln har arkiverats, och är inte längre aktuell.

[To read this in english, change language in the upper right menue]

Vad händer om ingen förstår den andre? Sex personligheter gör sitt yttersta, både språkligt och fysiskt, för att undersöka spänningarna mellan att vara sig själv och att vara tillsammans i jakten på ett gemensamt språk: kroppen, maten och – magnesium!

Om kompaniet

Kaaos Kaamos är en grupp akrobater med olika bakgrunder som träffades efter sina utbildningar i Frankrike, Finland, Sverige och Belgien. Deras styrka är deras mångfald: de är sex olika personer som pratar sex olika språk. Deras första föreställning är en fusion av allas idéer och som de själva skriver: ”Tillsammans kan vi göra så mycket mer än någon av oss kunde tidigare”.

[youtubeVideo id=”Fc7OIirQzGs” thumbnail=”https://subtopia.se/wp-content/uploads/2017/10/upplev_kalendarium_kaaoskaamos_video.jpg”]

Kaaos Kaamos är en del av Cirkusmania i Storstockholm som presenterar fyra cirkusföreställningar i fyra kommuner. Läs om alla föreställningar här: cirkusmania.se.