Islamiskt forum i Botkyrka

Forumet tillhandahåller religiösa riter som böner och fredagspredikan genom “Albymoské”.

Islamiskt Forum I Botkyrka (IFB) grundades 1992 för att betjäna det muslimska samhället i Stockholmsregionen. I forumet ingår en stor grupp medlemmar av olika nationaliteter och en stor del av ungdomar.

En social plats i Albymoskén

Islamskt forum tillhandahåller religiösa riter som böner och fredagspredikan genom Albymoské. Föreningen samarbetar med andra föreningar i Botkyrka både kommunala och statliga, för att bidra till effektivt till samhället. Föreningen tillhandahåller olika sociala aktiviteter genom familje- och ungdomsträff, där olika ämnen som berör familjen, barn, ungdom, samhälle och miljö diskuteras.

Kontakt

kontakt@albymoske.se
www.albymoske.se

Hitta hit
Rotemannavägen 24, 145 57 Norsborg