Learning Labs Cross Innovation

Digitalt matchmaking-program för företagare som vill arbeta över branschgränserna.

Matchmaking för företagare i olika branscher

Nya idéer behövs för att möta framtidens utmaningar. Genom projektet Learning Labs vill vi föra samman företagare från kultursektorn med personer från andra sektorer för att möjliggöra nya samarbeten, arbetssätt och idéer.

Learning Labs Cross Innovation (LLCI) är ett matchmaking-program för företagare från olika branscher. Genom digitala workshops träffas deltagarna för att utveckla nya samarbeten och projektidéer. Vad händer om man parar ihop en tonsättare och en person från ABB? Syftet med projektet är att föra samman konstnärer och andra företagare för att skapa förutsättningar för fler branschöverskridande samarbeten.

Företagare paras ihop och utvecklar projektidéer

Deltagarna introduceras till samarbeten över branschgränserna genom en föreläsning om cross innovation. Företagarna delas in i mindre grupper där de får definiera vad de tror är viktigt för att lyckas med branschöverskridande samarbeten. Detta sammanställs till gyllene regler som fungerar som gemensamma riktlinjer för det fortsatta arbetet. En företagare från kultursektorn paras ihop med en företagare från en annan sektor för att gemensamt utveckla en projektidé. Projektidén ska vara ett exempel på branschöverskridande projekt som de skulle kunna genomföra tillsammans. Deltagarna äger själva de idéer som utvecklas. Idén presenteras i helgrupp. 

Genomförda Learning Labs

2021 genomfördes LLCI för första gången. Bland de 17 deltagarna fanns personer från bl.a. Apple, Scania och Ericsson. Av deltagarnas projektidéer har fyra utvecklats vidare efter projektet avslutats. Jenny Kornmacher från Cross innovation Hub höll en avslutande föreläsning för alla deltagare.

2022 genomfördes LLCI med stöd från Sweden-Lithuania Cooperation Fund, både svenattaska och litauiska konstnärer och företagare deltog. Projektet avslutades med en cross innovation-konferens i Litauen med ett 50-tal deltagare från hela Europa.

Partners

Projektet genomförs i ett samarbete mellan Subtopia och Kungliga Musikhögskolan

Martin Q Larsson