Creative Insight as a Service

Branschöverskridande pilotstudie där konstnärer placeras på ett företag för att bidra med kreativ kompetens.

Cross Innovation Toolbox

Projektet Creative Insight as a Service stödjer utvecklingen av kreativa tvärsektoriella innovationer, även kallat cross innovation, i Östersjöregionen. Målet med projektet var att utveckla en metod för hur en mellanhand skulle kunna stödja tvärsektoriella samarbeten mellan konstnärer och företag. Tillsammans med två företag, ett i Polen och ett i Lettland, testades olika tillvägagångssätt för cross innovation. Resultatet presenteras i en “Cross Innovation Toolbox”, en uppsättning verktyg för att lyckas med cross innovation.

Cross Innovation Toolbox finns att ladda ner som en pdf och tillhörande digitala resurser listade nedan (allt på engelska).

Digitala resurser

Template Contract
Template Invitation
Settings for a Productive Outcome
Evaluation Tool
Case Study 1 – Full Article
Case Study 2 – Essay
Living Document

Partners och finansiering av projektet

Creative Insights as a Service projektleds av Subtopia, och genomfördes i samarbete med Northern Dimension Partnership on Culture (NDPC) och Fabryka Sztuki.

Detta projekt finansieras av Svenska Institutet.

Martin Q Larsson