Gräsrotsmedia

Vem syns i media? Sveriges Röster jobbar för att skapa utrymme för nya perspektiv. Projektet slutförs hösten 2018 och första steget har varit att skapa ett nätverk.

Text Elin Borrie, photo Saga Berlin

Vem syns i media? Sveriges Röster jobbar för att skapa utrymme för nya perspektiv. Projektet slutförs hösten 2018 och första steget har varit att skapa ett nätverk.

– Det finns ungefär femtio platser runt om i Sverige som jobbar som vi. Om vi kopplar ihop oss blir vi en kraft som kan påverka public service, säger Samuel Sjöblom, som projektleder Sverige Röster tillsammans med Luis Lineo.

Luis beskriver det som att en ny folkrörelse växer fram.

– Nykterhetsrörelserna, arbetarrörelsen och kristna frikyrkliga rörelsen var viktiga för demokratin. Det här är en ny rörelse och för att vi ska överleva och bli starka behöver vi gå samman och visa att detta är en ny folkrörelse som använder berättelsens makt för att delta i demokratin.

En viktig samarbetspartner i projektet är Sveriges Television.

– Fanzingos huvudkärna handlar om att sprida nya perspektiv och få fler att höras och göra avtryck i offentligheten. Public service har velat samma sak, men inte alltid lyckats. Public Service ska vara en demokratisk plats, men tappar legitimitet om inte alla känner sig representerade. Unga, men även andra grupper, till exempel ute på landsbygden, känner inte att deras perspektiv kommer fram. Här kommer vi och Sveriges Röster in som en möjliggörare, förklarar Luis.

Sveriges Röster kommer att starta minst sex medielabb runt om i Sverige som ska fungera både som talangscouter och medieverkstäder, där unga i åldern 16–30 år och SVT kan få till fruktsamma utbyten. För att det ska fungera gäller det att få till ödmjuka möten. Luis förklarar

– Vi går in i det här projektet med normkritiska ögon, men jobbet vi ska göra är ett normkreativt arbete. Normkritik är att sätta makten i fokus. Vilka röster hör vi hela tiden, vilka är det som berättar och varför är det så? Medan det normkreativa handlar om att ge och ta. Å ena sidan ska makten känna att det är meningsfullt och okej att lämna ifrån sig makt. Å andra sidan ska de som inte upplever att de har makt vara öppna och nyfikna och se den lilla makt de faktiskt har. De bör tänka ”jag har någonting som de faktiskt behöver”.

Mer om Fanzingo och Sveriges röster

Sveriges Röster Fanzingo har i tio år arbetat med ungas delaktighet och medskapande i medier. Deras samlade kunskap var grunden till projektet Sveriges Röster, som ska göra plats för nya röster och talanger i offentligheten. Projektet kommer att pågå till och med hösten 2018. Tanken är att de sex medielabben och nätverket ska leva vidare. Projektet är finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova.