CASA

Subtopia är en av fem partners i nytt ett europeiskt utvecklingsprogram som syftar till kunskapsutbyte inom cirkus- och gatukonstfältet med fokus på marknadsföring. Som en del av projektet besökte tio personer, som arbetar med cirkus och gatuperformance i Europa, Subtopia och Stockholm.
Foto Katarina Ståhl

CASA är ett nytt europeiskt utvecklingsprogram för artister och andra som arbetar med cirkus- och gatuperformance. Målet är kunskapsutbyte och internationell samverkan med speciellt fokus på marknadsföring och publikutveckling. Subtopia är en av fem partners i projektet, som bland annat innehåller en resa till varje partnerland: Sverige, Belgien, Finland, Spanien och Tjeckien. Förra veckan stod vi värd för den första resan där tio personer från Europa fick en inblick i det svenska cirkus- och gatuperformancefältet. På nästa resa kommer tio nya deltagare erbjudas plats.

Subtopia träffade John Ellingsworth, en journalist som kommer att dokumentera hela projektet och skapa multimedia guider för varje lands cirkus- och gatuperformancefält. Guiderna kommer att publiceras på webben i början av 2017. John menar att resan både har långsiktiga och kortsiktiga fördelar:

– Först och främst kommer tio personer från hela Europa, varav de flesta inte träffats tidigare, att mötas och börja dela sina idéer med varandra. De kommer även att träffa personer från Cirkus Cirkör, Kulturrådet och så vidare, och de kontakterna kommer att leda till aktiviteter i framtiden. Andra fördelar är mer praktiska. Som när Thorsten Andreassen, som driver Stockholm Street Festival, imponerade deltagarna med sitt annorlunda marknadsföringstips. Eftersom festivalen inte hade mycket pengar i början gjorde de en stor schablon av festivalens logo. De la logon på de vita strecken på övergångsställen och sprutade med en högtrycksvattenslang. Eftersom övergångsställen är väldigt smutsiga blev det en lysande vit Stockholm Street Festival skylt. Vid det tillfället gjorde alla anteckningar!

John beskriver tre gränsöverskridande teman som han sett under veckan i Subtopia och Stockholm. De visar på ett skifte inom marknadsföring och kommunikation mot marknadsföring via nätverk vilket medför en närmare relation till målgrupper. Istället för att använda PR och stora rättframma annonser i dagstidningar för att sälja biljetter, behöver man numer fortlöpande producera marknadsföringsmaterial för många olika typer av plattformar. Slutligen menar John att nödvändigheten att vara anpassningsbar är tydlig:

– Alla som jag pratat med har sagt något i stil med: ”Vi vet inte hur det kommer att vara om några år, det förändras väldigt snabbt.” Detta är människor som är experter i toppen av organisationer med goda resurser och ändå bär de på denna känsla av osäkerhet. Du måste hela tiden vara beredd att anpassa ditt arbete utifrån de förutsättningar som råder.

/Elin Borrie

Deltagande organisationer i CASA:
cirkus_casa_parnerlogos

CASA genomförs med stöd av:cirkus_casa_supportlogos